Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Контрольная работа- Зміст діагностичних карт первинних перевірок вузлів і підсистем

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Зміст діагностичних карт первинних перевірок вузлів і підсистем

Перш ніж приступити до діагностування системи керування ДВЗ, слід виконати первинні перевірки за діагностичними картами ДК-А. Результати первинних перевірок дозволяють уникнути зайвих та помилкових втручань при локалізації несправності, пов’язаних з непрацездатністю системи діагностики та врахувати симптоми та коди несправностей, що виникли на час проведення діагностичних операцій.

Діагностичні карти первинних перевірок, наприклад для системи Motronic, поєднують сім умовних алгоритмів проведення діагностичних операцій. Основна діагностична карта ДК-А (перевірка діагностичного кола) встановлює послідовність пошуку несправності та, в разі необхідності, визначає посилання до інших діагностичних карт.

У співпорядкованих картах описуються процедури проведення перевірок:

справності лампи СЕ та кола живлення ЕБК (ДК-А1, А4);

функціонування ЕБК по керуванню лампою СЕ (ДК-А1);

працездатності L-каналу самодіагностики (ДК-А2);

причин неможливості пуску ДВЗ (ДК-А3);

наявності кодів несправностей (ДК-К);

наявності відхилень значень поточних параметрів від номінальних значень.

Якщо значення вимірюваних параметрів не задовольняють питомим значенням (бібліотеці даних сканера) перевірці підлягають відповідні вузли та підсистеми (посилання до карт ДК-П, ДК-С).

У табл.1. наведено перелік перевірок, процедури проведення яких описані у відповідних картах. В таблиці також визначені діагностичні прилади, що застосовуються:

лампа CHECK ENGINE (СЕ);

світлодіодний пробник (ПР);

сканер (DST); манометр (МА);

тестер форсунок (ТФ);

тестер запалювання (ТЗ);

тестер регулятора неробочого ходу (ТНХ);

газоаналізатор (ГА);

мультиметр цифровий (МЦ).

При проведенні перевірок доречно користуватись відповідними схемами електричних підключень у графічному вигляді (див. рис.1).

Таблиця 1. Перевірки за діагностичними картами ДК-А

Діагностична карта

Перелік перевірок

Засоби діа-гностування

ДК-А1

Не горить лампа СЕ

справність проводу підключення лампи СЕ;

наявність живлення ЕБК +12В у колі, що не відключається та колі вимикача запалювання;

кола з’єднання маси ЕБК з масою ДВЗ

СЕ

ПР

ПР

ДК-А2

Нема даних з діагностичного рознімання

якість контакту діагностичного рознімання у колі живлення, що не відключається;

канал ЕБК вмикання лампи СЕ;

коло підключення діагностичного рознімання;

канали діагностики та ППЗП у середовищі ЕБК

СЕ,

DST

СЕ

СЕ

DST

ДК-А3

Колінчастий вал провертається, але ДВЗ не

запускається

сигнальні кола ДПКВ;

наявність високої напруги на виходах МЗ;

джгут підключення кіл паливних форсунок до ЕБК;

наявність сигналів керування форсунками;

тиск у паливній магістралі;

паливні форсунки;

наявність живлення +12В на МЗ;

наявність сигналів запалювання на МЗ

справність ЕБК та проводка по каналах запалювання;

стан АБК;

стан обмоток паливних форсунок;

запальне коло підключення форсунок;

канали ЕБК по керуванню форсунками;

джгут підключення форсунок до ЕБК

МЦ

ТЗ

МЦ

ПР

МА

DST

МЦ

ПР

МЦ

ТФ

ТФ, МЦ

ПР

ПР

ПР

ДК-А4

Перевірка головного реле та силового кола

запобіжник кола головного;

наявність напруги +12В на виводі ЕБК, що не відключається;

наявність напруги +12В на виводі ЕБК, що відключається;

підключення живлення +12В до головного реле;

обмотка головного реле та її підключення до ЕБК;

контакти головного реле

МЦ

ПР

ПР

ПР

DST

ДК-А5

Перевірка електричного кола системи подачі палива

канал керування паливним насосом;

провід підключення живлення +12В до контактів реле вмикання насоса;

обмотка реле вмикання насоса;

провід підключення насоса до реле вмикання;

провід підключення кола живлення насоса до діагностичного розмикання

DST

ПР

ПР

ПР

ПР

ДК-А6

Діагностика магістралей паливоподачі

тиск палива та працездатність системи;

герметичність магістралі;

герметичність форсунок;

відсутність злипання форсунок;

тиск палива у рампі форсунок;

регулятор тиску палива

DST

МА

МА

DST

МА

МА

Перевірки вузлів системи керування ДВЗ при проведенні чергових та позачергових технічних обслуговувань проводяться за допомогою діагностичних карт ДК-П. Кількість карт цієї групи залежить від типу та складності системи, наприклад, при діагностуванні системи керування автомобіля ВАЗ-2111 використовується дев’ять карт ДК-П (табл.2).

Таблиця 2. Перевірки за діагностичними картами ДК-П

Діагностична карта

Перелік перевірок

Засоби діа-гностування

1

ДК-П1

Перевірка ДПДЗ

стан датчика (сигнал) у режимі неробочого ходу (0%);

сигнал датчика у робочому діапазоні;

сигнал датчика при відчиненому стані заслінки (100%);

джгут підключення датчика до ЕБК;

потенціометр датчика

DST

DST

DST

МЦ

МЦ

ДК-П2

Перевірка балансу форсунок

падіння тиску за рахунок почергових вмикань форсунок;

електричні кола підключення форсунок

МА,

ТФ

DST

ДК-П3

Перевірка РНХ

працездатність РНХ;

джгут підключення РНХ до ЕБК;

обмотки електродвигуна РНХ;

тестування ЕБК по каналу регулятора;

повітряні канали системи додаткової подачі

DST

ТНХ

МЦ

ДК-П4А

Нема іскри

наявність іскри на кожній свічці;

наявність напруги живлення +12В на МЗ;

провід підключення маси;

наявність сигналів керування запалюванням на МЗ (джгут підключення до ЕБК);

DST, ТЗ

ПР

ПР

DST, МЦ

ДК-П4В

Пропуски запалювання на неробочому ході

наявність високої напруги по циліндрах на обертах неробочого ходу;

наявність іскроутворення по циліндрах при провертанні двигуна;

справність парних свічок;

справність високовольтних проводів;

відсутність зовнішніх пошкоджень МЗ, високовольтних проводів та наконечників;

наявність сигналу керування запалюванням на МЗ (пробій або обрив по входам МЗ)

ПР

ТЗ

ТЗ

МЦ

МЦ, DST

ДК-П4С

Пропуски запалювання на потужнісних режимах

наявність іскроутворення по циліндрах на обертах неробочого ходу;

справність парних свічок та високовольтних проводів;

відсутність зовнішніх пошкоджень елементів високовольтних кіл;

джгут підключення МЗ до ЕБК

ТЗ

ТЗ, МЦ

DST, МЦ

Закінчення таблиці 2

1

ДК-П6

Керування муфтою кондиціонера

тестування ЕБК по каналу запиту на вимикання;

джгут підключення кондиціонера до ЕБК

DST

DST, ПР

ДК-П7

Управління реле вентилятора охолодження

тестування ЕБК по каналу вимикання вентилятора;

проводи підключення реле до ЕБК та живлення;

справність реле вмикання вентилятора

DST

ПР

ПР

ДК-П8

Перевірка системи вентиляції картера

стан шлангів системи;

отвір жиклера у дросельному патрубку;

герметичність ДВЗ;

консистенція та склад мастила

МА

ДК-П9

Регулювання вмісту СО у відпрацьованих газах

контроль складу вихлопних газів при корекції положення СО-потенціометра;

контроль складу вихлопних газів при керуванні за допомогою сканера (для деяких систем).

ГА

ГА, DST

При діагностуванні вузлів за кількісною характеристикою параметрів використовуються нормативні значення цих параметрів, що наводяться в діагностичних картах або у довідкових таблицях.

В діагностичних картах наводиться перелік характерних симптомів (ознак) несправностей, які можуть спостерігатися водієм при експлуатації автомобіля з несправною системою керування ДВЗ.

За допомогою діагностичних карт цієї групи (ДК-С) визначаються елементи (або кола) системи, пошкодження яких супроводжуються відповідними симптомами (див. табл.3). Карти ДК-С можуть надаватися у різному вигляді. Наприклад наведемо карту ДК-С у вигляді двомірної таблиці відповідностей, яка використовується при діагностуванні системи впорскування типу L-Jetronic (табл.3). Симптоми, що спричинені несправностями спостерігаються на різних режимах ДВЗ: у "гарячому" та "холодному" станах, на робочих обертах чи обертах неробочого хода (НХ).

Відповідно до позицій таблиці відносяться такі елементи та параметри. Паливний насос (позиція 1); фільтр ретельного очищення палива 2; тиск у паливній рампі 3; тиск, що утворює паливний насос 4 продуктивність бензонасоса 5; якість палива 6; клапан додаткової подачі повітря 7; термореле часу 8; пускова форсунка 9; робочі форсунки 10; датчик температури ДВЗ 11; кінцевий вимикач дросельної заслінки 12; вузол дросельної заслінки 13; пневматичний привід дросельної заслінки 14; вимірювач витрати повітря 15; електронний блок керування 16; проводи кабелів та їх рознімання 17; реле вмикання паливного насоса 18; повітряний фільтр 19; система охолодження двигуна 20; герметичність впускного колектора 21; відсутність підсосу повітря в двигун 22; впускний тракт двигуна 23; перерва подачі паливної суміші при часткових навантаженнях двигуна 24.

Аналіз таблиці, сформованої таким чином показує, що у складних системах керування найбільша вага симптомів (ймовірність несправного стану) припадає на паливні форсунки, витратомір повітря, ЕБК та електричну проводку системи.

Таблиця 3. Діагностична карта симптомів несправностей системи L-Jetronic

Симптоми (ознаки) несправностей системи

Несправний елемент (незадовільний параметр) у позиціях

ДВЗ не запускається (tд˚<20˚С)

ДВЗ не запускається (tд˚>60˚С)

Запуск ДВЗ ускладнений (tд˚<20˚С)

Запуск ДВЗ ускладнений (tд˚>60˚С)

ДВЗ запускається, потім глохне

Нестійка робота ДВЗ на обертах НХ

Перебої в роботі ДВЗ на обертах НХ

Трясіння ДВЗ при розгоні

Трясіння ДВЗ при n=const>2000 хв-1

Трясіння ДВЗ на примусовому НХ

Слабка приємістість ДВЗ (tд˚>60˚С)

Обороти НХ не дорівнюють нормі

Підвищена витрата палива

Підвищена токсичність на обертах НХ

Знижена токсичність на обертах НХ

Недостатня потужність ДВЗ
1. Особенности государственной службы субъекта Российской Федерации
2. ПО ВТ и АС д
3. Отчет по лабораторной работе Определение коэффициента фильтрации мелкозернистого песка Студ
4. Эрик Берн Психика в действии.html
5. Учение о древних монетах.html
6. Меры пресечения
7. Реферат- Фотоаппарат
8. ТЕМА 1 СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА
9. кейсстади на уроках географии В современном географическом образовании школьников на первый план выходи
10. Изменение и расторжение договора
11. Гриб Рейши
12. Тема 1. Сущность и основные понятия науки и научных исследований план Понятие науки ее цели и направл
13. Тема 1. Основные понятия и методы теории информатики и кодирования 1.html
14. Федерация плавания Республики Карелия МОУ ДОД ДЮСШ2 города Кондопоги ОТКРЫТЫЙ КУБОК РЕСПУБЛИКИ КАРЕ
15. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭиУ В МАШИНОСТРОЕНИИ ФИ
16. а диалог информативный прескрипторный обмен мнениями реулщий эмоцый бполилог участие более 2 члов вм
17.  Смысл и назначение истории
18. Тема. Волшебные краски 45 мин 1ч
19. ~ стратегияны~ негізгі ма~саттарын ашып к~рсеті~із Логистикалы~ оперативтік жоспа
20. Тема ’ 16- Географія країн релігійного туризму.html