Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ назва дисципліни для студентів 6

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

Хімічний факультет

Кафедра органічної хімії

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

____З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ_____

(назва дисципліни)

                        для студентів 6.040101     Хімія

(шифр і назва  напряму або спеціальності)

№ 1

 1.  Циклоалкани та циклоалкени. Класифікація. Будова. Ізомерія. Номенклатура. Методи здобування та властивості.
 2.  Піррол, фуран і тіофен. Будова. Добування. Властивості.
 3.  Ароматичні карбонові кислоти. Будова. Методи добування та властивості.
 4.  Здійсніть перетворення, назвіть продукти:

 1.  З бензолу та неорганічних реактивів здобудьте трифенілфосфін.

Розробила доцент кафедри органічної хімії  Швед О.М.    ______________

                            (підпис)

Затверджено на засіданні кафедри органічної хімії

протокол № 9 від 11.04.2013р.

Завідувач кафедри  ________________________   С. Л. Богза

(підпис, ініціали та прізвище)
Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

Хімічний факультет

Кафедра органічної хімії

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

____З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ_____

(назва дисципліни)

для студентів6.040101     Хімія

(шифр і назва  напряму або спеціальності)

№ 2

 1.  Галогенпохідні вуглеводнів. Класифікація. Будова. Методи здобування. Властивості.
 2.  Моносахариди. Класифікація. Оптична ізомерія. Методи нарощування та скорочування ланцюгу. Властивості.
 3.  Алкіни. Будова. Ізомерія. Методи здобування та властивості.
 4.  . Здійсніть перетворення, назвіть продукти:

 1.  З оцтової кислоти та неорганічних реактивів здобудьте метантіол.

Розробила доцент кафедри органічної хімії  Швед О.М.    ______________

                            (підпис)

Затверджено на засіданні кафедри органічної хімії

протокол № 9 від 11.04.2013р.

Завідувач кафедри  ________________________   С. Л. Богза

                                      (підпис, ініціали та прізвище) 


Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

Хімічний факультет

Кафедра органічної хімії

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

____З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ_____

(назва дисципліни)

для студентів6.040101     Хімія

(шифр і назва  напряму або спеціальності)

№ 3

 1.  Алкіни. Будова. Ізомерія. Номенклатура. Методи здобування та властивості.
 2.  Таутомерія в ряду гетероциклів. Піримідинові та пурінові основи.
 3.  Функціональні похідні карбонових кислот.
 4.  Здійсніть перетворення, назвіть продукти:

 1.  З етилену та неорганічних реактивів здобудьте тетраетилсілан.

Розробила доцент кафедри органічної хімії  Швед О.М.    ______________

                            (підпис)

Затверджено на засіданні кафедри органічної хімії

протокол № 9 від 11.04.2013р.

Завідувач кафедри  ________________________   С. Л. Богза

                                      (підпис, ініціали та прізвище) 

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

Хімічний факультет

Кафедра органічної хімії

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

____З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ_____

(назва дисципліни)

для студентів6.040101     Хімія

(шифр і назва  напряму або спеціальності)

№ 4

 1.  Арени. Класифікація. Будова. Методи здобування. Властивості. Правила орієнтації в бензольному ядрі.
 2.  
 3.  Одноатомні спирти. Будова. Ізомерія. Методи синтезу. Властивості.
 4.  Здійсніть перетворення, назвіть продукти:

 1.  Здобудьте метилмеркаптан та напишіть його реакції з:

а) NаОН; б) НgО; в) СН3СОСІ ; г) NаОН, СН3I; д) СН3СHO+;є) НNО3/t.

Розробила доцент кафедри органічної хімії  Швед О.М.    ______________

                            (підпис)

Затверджено на засіданні кафедри органічної хімії

протокол № 9 від 11.04.2013р.

Завідувач кафедри  ________________________   С. Л. Богза

                                      (підпис, ініціали та прізвище) 

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

Хімічний факультет

Кафедра органічної хімії

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

____З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ_____

(назва дисципліни)

для студентів6.040101     Хімія

(шифр і назва  напряму або спеціальності)

№ 5

 1.  Конденсовані арени. Класифікація. Ароматичність. Будова. Методи здобування. Властивості.
 2.      Реакції заміщення для пірролу, індолу та карбазолу. Порівняння реакційної здатності.
 3.   Аліфатичні карбонові кислоти. Будова. Методи  добування. Властивості.
 4.  . Здійсніть перетворення, назвіть продукти:

 1.  З ацетилену та неорганічних реактивів здобудьте 2-нітропентан.

Розробила доцент кафедри органічної хімії  Швед О.М.    ______________

                            (підпис)

Затверджено на засіданні кафедри органічної хімії

протокол № 9 від 11.04.2013р.

Завідувач кафедри  ________________________   С. Л. Богза

                                      (підпис, ініціали та прізвище) 

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

Хімічний факультет

Кафедра органічної хімії

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

____З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ_____

(назва дисципліни)

для студентів6.040101     Хімія

(шифр і назва  напряму або спеціальності)

№ 6

 1.  Алкени. Будова. Ізомерія. Номенклатура. Методи синтезу, властивості.
 2.  Оксокислоти. Будова. Номенклатура. Методи здобування. Властивості.
 3.  Ароматичні галогенпохідні. Будова. Методи синтезу та властивості.
 4.  Здійсніть перетворення, назвіть продукти:

 1.  З бензолу та неорганічних реактивів здобудьте 2,4-динітротолуол.

Розробила доцент кафедри органічної хімії  Швед О.М.    ______________

                            (підпис)

Затверджено на засіданні кафедри органічної хімії

протокол № 9 від 11.04.2013р.

Завідувач кафедри  ________________________   С. Л. Богза

                                      (підпис, ініціали та прізвище) 

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

Хімічний факультет

Кафедра органічної хімії

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

____З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ_____

(назва дисципліни)

для студентів6.040101     Хімія

(шифр і назва  напряму або спеціальності)

№ 7

 1.  Ненасичені двохосновні карбонові кислоти. Ізомерія. Номенклатура. Будова. Методи здобування. Властивості.
 2.  Імідазол. Добування та властивості.
 3.  Алкани. Ізомерія. Конфірмаційний аналіз. Методи синтезу та властивості.
 4.  Здійсніть перетворення, назвіть продукти:

 1.   З етилену та неорганічних речовин здобудьте тетраетилфосфонійбромід.

Розробила доцент кафедри органічної хімії  Швед О.М.    ______________

                            (підпис)

Затверджено на засіданні кафедри органічної хімії

протокол № 9 від 11.04.2013р.

Завідувач кафедри  ________________________   С. Л. Богза

                                      (підпис, ініціали та прізвище) 

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

Хімічний факультет

Кафедра органічної хімії

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

____З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ_____

(назва дисципліни)

для студентів6.040101     Хімія

(шифр і назва  напряму або спеціальності)

№ 8

 1.  Багатоядерні арени з конденсованими циклами. Класифікація. Номенклатура. Будова. Методи здобування та властивості.
 2.  Піколіни. Добування. Властивості.
 3.  Аліфатичні альдегіди. Будова. Методи здобування та властивості.
 4.  Здійсніть перетворення, назвіть продукти:

 1.  З бензолу та неорганічних реактивів здобудьте азобарвник:

Розробила доцент кафедри органічної хімії  Швед О.М.    ______________

                            (підпис)

Затверджено на засіданні кафедри органічної хімії

протокол № 9 від 11.04.2013р.

Завідувач кафедри  ________________________   С. Л. Богза

                                      (підпис, ініціали та прізвище) 

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

Хімічний факультет

Кафедра органічної хімії

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

____З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ_____

(назва дисципліни)

для студентів6.040101     Хімія

(шифр і назва  напряму або спеціальності)

№ 9

 1.  Алкани. Будова. Ізомерія. Номенклатура. Методи здобування та властивості.
 2.  Тіофен. Будова. Добування. Властивості.

 1.  Багатоатомні спирти. Будова. Методи здобування та властивості.
 2.  Здійсніть перетворення, назвіть продукти:

5. З ацетилену та неорганічних реактивів здобудьте диетилсульфід

Розробила доцент кафедри органічної хімії  Швед О.М.    ______________

                            (підпис)

Затверджено на засіданні кафедри органічної хімії

протокол № 9 від 11.04.2013р.

Завідувач кафедри  ________________________   С. Л. Богза

                                      (підпис, ініціали та прізвище) 

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

Хімічний факультет

Кафедра органічної хімії

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

____З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ_____

(назва дисципліни)

для студентів6.040101     Хімія

(шифр і назва  напряму або спеціальності)

№ 10

 1.  Багатоядерні арени з неконденсованими циклами. Класифікація. Будова. Методи здобування та властивості.
 2.  Реакції відкритої форми вуглеводів. Номенклатура оптично активних сполук.
 3.  Функціональні похідні карбонових кислот. Методи синтезу та властивості солей, галогенангідридів, ангідридів, естерів.
 4.  . Здійсніть перетворення, назвіть продукти:

 1.   З етану та неорганічних реактивів здобудьте триетилалюміній.

Розробила доцент кафедри органічної хімії  Швед О.М.    ______________

                            (підпис)

Затверджено на засіданні кафедри органічної хімії

протокол № 9 від 11.04.2013р.

Завідувач кафедри  ________________________   С. Л. Богза

                                      (підпис, ініціали та прізвище) 

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

Хімічний факультет

Кафедра органічної хімії

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

____З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ_____

(назва дисципліни)

для студентів6.040101     Хімія

(шифр і назва  напряму або спеціальності)

№ 11

 1.  Просторова будова органічних молекул. Види ізомерії. Конфірмаційний аналіз. Геометричні ізомери. Номенклатура.
 2.  Реакції окислення п’яти та шестичленних гетероциклів.
 3.  Багатоатомні спирти. Класифікація. Будова. Номенклатура. Методи здобування. Властивості.
 4.  Здійсніть перетворення, назвіть продукти:

 1.  З етанолу та неорганічних реактивів здобудьте н-пропіламін.

Розробила доцент кафедри органічної хімії  Швед О.М.    ______________

                            (підпис)

Затверджено на засіданні кафедри органічної хімії

протокол № 9 від 11.04.2013р.

Завідувач кафедри  ________________________   С. Л. Богза

                                      (підпис, ініціали та прізвище) 

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

Хімічний факультет

Кафедра органічної хімії

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

____З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ_____

(назва дисципліни)

для студентів6.040101     Хімія

(шифр і назва  напряму або спеціальності)

№ 12

 1.  Галогенпохідні вуглеводнів. Класифікація. Будова. Номенклатура. Методи здобування та властивості.
 2.  Одноядерні шестичленні гетероцикли з декількома гетероатомами.
 3.  Алкадієни кумульовані та коньюговані. Будова. Методи здобування . Властивості.
 4.  Здійсніть перетворення, назвіть продукти:

 1.  З толуолу та неорганічних реактивів здобудьте 4-бром-3-сульфобензойну кислоту.

Розробила доцент кафедри органічної хімії  Швед О.М.    ______________

                            (підпис)

Затверджено на засіданні кафедри органічної хімії

протокол № 9 від 11.04.2013р.

Завідувач кафедри  ________________________   С. Л. Богза

                                      (підпис, ініціали та прізвище) 

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

Хімічний факультет

Кафедра органічної хімії

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

____З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ_____

(назва дисципліни)

для студентів6.040101     Хімія

(шифр і назва  напряму або спеціальності)

№ 13

 1.  Теорія електронних заміщень. Електронні ефекти. Приклади. Електронодонорні та електроноакцепторні замісники.
 2.  Порівняльна реакційна здатність β-піколіну, піридину та α-піколіну
 3.  Дикарбонові кислоти. Будова, добування, властивості. Синтези на основі малоновогоестеру.
 4.  Здійсніть перетворення, назвіть продукти.

 1.  З бензолу, толуолу та неорганічних реактивів здобудьте:

Розробила доцент кафедри органічної хімії  Швед О.М.    ______________

                            (підпис)

Затверджено на засіданні кафедри органічної хімії

протокол № 9 від 11.04.2013р.

Завідувач кафедри  ________________________   С. Л. Богза

                                      (підпис, ініціали та прізвище) 

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

Хімічний факультет

Кафедра органічної хімії

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

____З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ_____

(назва дисципліни)

для студентів6.040101     Хімія

(шифр і назва  напряму або спеціальності)

№ 14

 1.  Ароматичні альдегіди та кислоти. Будова. Ізомерія. Номенклатура. Методи здобування. Властивості.
 2.  Полісахариди. Крохмаль. Целюлоза. Властивості.
 3.  Алкіни.  Будова . Номенклатура. Методи здобування. Властивості.
 4.  Здійсніть перетворення, назвіть продукти:

 1.  З бензолу та неорганічних реактивів здобудьте азобарвник:

Розробила доцент кафедри органічної хімії  Швед О.М.    ______________

                            (підпис)

Затверджено на засіданні кафедри органічної хімії

протокол № 9 від 11.04.2013р.

Завідувач кафедри  ________________________   С. Л. Богза

                                      (підпис, ініціали та прізвище) 

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

Хімічний факультет

Кафедра органічної хімії

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

____З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ_____

(назва дисципліни)

для студентів6.040101     Хімія

(шифр і назва  напряму або спеціальності)

№ 15

 1.  Алкадієни. Класифікація. Будова. Ізомерія. Номенклатура. Методи здобування та властивості.
 2.  Порівняльна реакційна здатність пірролу, фурану та тіофену.
 3.  Функціональні похідні карбонових кислот.  Ангідриди, аміди, азіди, гідроксамові кислоти. Добування, властивості.
 4.  Здійсніть перетворення, назвіть продукти:

 1.  З ацетилену та неорганічних реактивів здобудьте трифенілметилфосфоній хлорид.

Розробила доцент кафедри органічної хімії  Швед О.М.    ______________

                            (підпис)

Затверджено на засіданні кафедри органічної хімії

протокол № 9 від 11.04.2013р.

Завідувач кафедри  ________________________   С. Л. Богза

(підпис, ініціали та прізвище)

  
1. Подготовка персонала организация и проблема на примере ОАО ММК им Ильич
2. 1. Организовать после каждого семестра подписание актов сторонами в отношении договоров с обучающимис
3. на тему МАССОВАЯ И ЭЛИТАРНАЯ КУЛЬТУРА Выполнил студент гр
4. Бои Без Правил Александр Белов Бои Без Правил Бригада ~ Бои Без Правил- Олма
5. Водохозяйственные системы и водопользование группы 300 301 303 326 351 361 227 1
6. Выявление значений понятий сон и бессонница в творчестве М.И. Цветаевой
7. Тема- MPIпрограма обчислення визначеного iнтеграла
8. Исследование однофазных трансформаторов Опыт 1 Измерение параметров холостого хода трансформ
9. Введите дату Что необходимо ввести чтобы увидеть у каких сотрудников день рождения в апреле А.
10. реферату- ТероризмРозділ- Соціологія Тероризм ПЛАН
11. Место и роль финансовому менеджера и финансового менеджмента в организации
12. Об этническом атласе Узбекистана
13. TimesET. Печать офсетная
14.  Непобедимые
15. Esoteric nturl science the source of informtion for it; 02
16. а стимулирует печень
17. Q Напор это разность удельных энергий жидкости в сечениях после и до насоса выраженная в метрах водного ст
18. тема виключних прав права інтелектуальної власності
19. . Учебная цель. 1
20. ЛЕКЦИЯ 3 ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ План Роль мышечного сокращения в организации поведенч