Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана Факультет управління персона

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


МІНІСТЕРСТВО СВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Факультет  управління персоналом та маркетингу

Кафедра маркетингу

                         “ЗАТВЕРДЖУЮ”

     Проректор

   

     ____________________________

     “  ___  ”    ___________     2010р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ЛОГІСТИКА”

(вибіркова дисципліна)

Укладач: к.е.н., проф. Кальченко А.Г

        к.е.н., доц. Кривещенко В.В..

Декан факультету Управління

персоналом та маркетингу

_____________   Шафа люк О.К.

Заст. зав. кафедри маркетингу

        _____________Кривещенко В.В.

Київ 2010

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІСТИКА»

 1.  Сутність логістики
 2.  Визначення логістики
 3.  Характеристика логістики як  науки
 4.  Види логістики
 5.  Види мікрологістики
 6.  Принципи комерційної логістики
 7.  Заготівельна логістика
 8.  Внутрішньовиробнича логістика
 9.  Розподільча логістика
 10.  Характеристика макрологістики
 11.  Характеристика мікрологістики
 12.  Основна задача логістики
 13.  Функції логістики
 14.  Цілі логістики в сфері матеріально-технічного забезпечення
 15.  Цілі логістики в сфері матеріальних запасів
 16.  Цілі логістики в сфері виробництва
 17.  Цілі логістики в сфері транспортного обслуговування
 18.  Поняття логістичного ланцюга
 19.  Загальна схема логістичного ланцюга
 20.  Фактори, що впливають на побудову логістичного ланцюга
 21.  Основне призначення логістичного ланцюга
 22.  Характеристика розподільчого логістичного ланцюга
 23.  Канали розподілення: їх види, призначення та зв”язок з логістикою
 24.  Вертикальні маркетингові системи та їх зв”язок з логістикою
 25.  Функції учасників каналів розподілення та їх зв”язок з логістикою
 26.  Основні принципи логістики
 27.  Поняття логістичної системи
 28.  Мета логістичної системи
 29.  Основні завдання логістичної системи
 30.  Функції логістичної системи
 31.  Що є основним при виборі логістичної системи
 32.  Які основні фактори впливають на побудову логістичної системи
 33.  Три основних критерія при відборі логістичної системи
 34.  Види логістичних систем
 35.  Штовхаюча логістична система
 36.  Тягнуча логістична система
 37.  Характеристика прямої логістичної системи
 38.  Характеристика гнучкої логістичної системи
 39.  Відмінності  гнучкої логістичної системи від прямої
 40.  Характеристика ешелонованої логістичної системи
 41.  Логістичні системи, що діють в сфері матеріально-технічного забезпечення
 42.  Логістичні системи, що діють в сфері виробництва
 43.  Логістичні системи, що діють в сфері розподілення
 44.  Загальна характеристика системи планування потреби в матеріалах (МРП)
 45.  Загальна характеристика системи МРП-2
 46.  Загальна характеристика системи  “Канбан” (картка )
 47.  Система оптимізації виробничих технологій (ОВТ)
 48.  Система планування розподілу матеріалів (ДРП),
 49.  Логістична система “Острова виробництва”
 50.  Взаємозв”язок системи МРП та  ДРП
 51.  Взаємозв”язок системи  МРП та “Канбан”
 52.  Якими машинними програмами забезпечена  система МРП
 53.  Якими машинними програмами забезпечена  система ДРП
 54.  Охарактеризуйте карту відбору системи “Канбан”
 55.  Охарактеризуйте карту замовлень системи “Канбан”
 56.  Переваги системи МРП
 57.  Переваги системи МРП-2
 58.  Відмінність системи МРП-2 від системи МРП
 59.  Переваги системи “Канбан”
 60.  Недоліки системи “Канбан”
 61.  Недоліки системи МРП

62.При використанні яких логістичних систем відсутні страхові запаси сировини

63.В якій логістичній системі і для чого використовують термін критичні ресурси

64.В якій логістичній системі вирішується питання найкращого використання матеріальних ресурсів

65.Які ресурси є некритичними з точки зору логістичної системи ОВТ

66.Види матеріальних потоків

67.Поняття про матеріальні потоки

68.Основні функції управління матеріальними потоками

69.Внутрішній матеріальний потік

70.Зовнішній матеріальний потік

71.В якій функції управління матеріальним потоком встановлюється траєкторія  його переміщення

72.Недоліки залізничного та автомобільного транспорту

73.Недоліки водного та повітряного транспорту

74.Переваги залізничного транспорту

75.Переваги автомобільного транспорту

76.Переваги водного та повітряного транспорту

77.Характеристика трубопровідного транспорту

78.Фактори впливу на вибір виду транспорту

79.Принципи логістики при виборі обладнання у логістичній системі на сучасному етапі

80.Характеристика технологічних процесів логістики

81.Матеріальний потік і його призначення.

82.Основні завдання управління матеріальним потоком  функції “планування”

83.Основні  завдання управління матеріальним потоком функції “оперативне регулювання”

84.Основні завдання управління матеріальними потоками функції “облік”

85.Основні завдання управління матеріальним потоком функції “контроль”

86.Основні завдання управління матеріальним потоком функції “аналіз”

87.Як підрозділяється матеріальний потік по групам засобів виробництва

88.Дати визначення матеріальному потоку

89.Основні функції управління матеріальним потоком

90.Формування замовлень на поставку продукції у споживача

91.Обробка замовлень на поставку продукції у постачальника

92.Відмінність логістики від товароруху

93.Переваги зберігання товарів на власних складах

94.Переваги зберігання товарів на складах посередників

95.Головні складові фундаменту логістики

96.Основні показники ефективності логістики

97.Натуральні показники ефективності логістики

98.Використання вертикальних маркетингових систем в логістиці

99.Фактори, які впливають на необхідність зберігання товарів

100. Загальні види логістичнх витрат

101.Види логістичних витрат заготівельної логістики

102.Види логістичних витрат виробничої логістики

103.Види логістичних витрат розподільчої логістики

104.Структура логістичних витрат

105.Основні логістичні показники

106.Показники обороту товарів

107.Показник ступеня надійності постачання

108.Три головні властивості логістики в ринковому середовищі

109.Організвційна структура логістики матеріаломіских підприємств

110.Організаційна структура логістики підприємств виробляючих багато номенклатурну продукцію

111.Організаційна структура логістики на підприємствах, які виробляють великі обсяги  товарів

112.Функції відділу  управління матеріалами

113.Функції відділу управління розподілом

114.Функції відділу управління  матеріальним потоком

115.Основні органи управління логістикою

116.Охарактеризуйте логістичну систему в якій розробляють прогноз потреби у сировині за пріоритетними і не пріоритетними замовленнями

117.Основі функції каналу розподілу з точки зору логістики

118.На які питання повинна дати відповідь логістика

119.Початкова точка зовнішнього матеріально потоку

120.Охарактеризуйте виробничу функцію мікрологістики

121.Охарактеризуйте функцію, пов”язану з переробкою вантажів у мікрологістиці.

122.Охарактеризуйте маркетингову функцію мікрологістики

123.Охарактеризуйте функцію пов”язану зі споживанням у логістиці

124.Види забезпечуючих підсистем логістики

125.Види функціональних підсистем логістики

126.Характеристика матеріального потоку з точки зору логістики

127.Характеристика матеріального потоку з господарської точки зору

128.Основні завдання логістики у сфері переробки вантажів

129.Охарактеризуйте документ, що е  початком товароруху продукції.

130.Що свідчить про ефективність логістики на підприємстві

131.Характеристика інформаційної логістики

132.Покажіть на схемах перевагу використання посередників у логістичних    ланцюжках

133. Що враховуть при виборі постачальники продукції

134.Органи управління товарорухом

135. На кого працює логістика

136.Виходячи з чого вирішують питання про місце зберігання продукції

137.Дати визначення логістики

138.Що є пріоритетом в логістиці при плануванні

139.Основні види витрат при складуванні продукції

140.Назвіть основні функції які сприяють укладанню контрактів при закупівлі    продукції

141.Назвіть основні функції логістики, які сприяють виконанню контрактів  при закупівлях

142.Чому віддається пріоритет в логістиці (галузі чи регіону)

143.За рахунок чого виконується основне завдання логістики

144.Як свідчить про ефективність використання логістики показник рівня запасів.

145.Як свідчить про ефективність використання логістики показник швидкості обробки замовлень

146.Як свідчить про ефективність  логістики показник часу проходження матеріалів по логістичному ланцюжку

147.Як свідчить про ефективність логістики показник рівня використання виробничих потужностей

148.Як свідчить про ефективність  логістики адаптованість та пристосування підприємства до мінливих ринкових умов

149.Як здійснюється вибір постачальника продукції

150.Характеристика основних елементів логістики (складів, транспортних засобів)

151.Визначення часу закупівлі сировини та матеріалів на основі графіку Гранта

152.Як за допомогою графіка можна визначити де найкраще зберігати матеріали  на власному складі чи на складі посередників

153.Назвіть види закупівель товарів

154.Назвіть способи закупівлі товарів

155.Основні завдання закупівельної логістики

156.Розробка планів закупівель

157.Методи визначення потреби в закупівлях

157.Що визначають в процесі розробки планів закупівель

159.Як здійснюється вибір постачальників продукції

160.Назвіть основні етапи використання логістики в виробництві

161.Характеристика технологічного процесу транспорту

162.Характеристика технологічного процесу складського господарства

163.Особливості технологічного процесу логістики

164.Основна мета управління матеріальним потоком.

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА  З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІСТИКА»   (вибіркова дисципліна)

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю

та звітності

Максимальна

кількість балів

Денна, вечірня, форма навчання

1. Обов’язкові

За системність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

1.1.  Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

Комплексне завдання.

Робота щодо виконання завдань курсу  на семінарських (практичних)заняттях

8х5=40

Комплексне завдання = 20

За виконання модульних завдань

1.2. Підготовка до модульних  завдань

Перевірка правильності виконання модульних завдань

1х10=10

1х15=15

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3. Письмове оформлення і розвязок задачі з курсу

Згідно до графіку навчального процесу

Обговорення (захист) матеріалів реферату під час аудиторних занять

5

Разом балів за обов’язкові  види СРС                                                         90

2. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Аналітичний огляд та критична оцінка останніх наукових публікацій.

Обговорення доповіді  роботи під час аудиторних занять або ІКР

10

2.3. Участь у наукових студентських конференціях

Підготовка наукових публікацій

Доповіді на наукових студентських конференціях.

Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, подача в друк.

10

1.3. Пошук (підбір) літературних джерел за заданою проблематикою курсу. Написання реферату

Обговорення (захист) матеріалів реферату під час аудиторних занять

10

Разом балів за вибіркові види СРС                                                            10

Всього балів                                                                                                   100

Організація поточного контролю знань студентів

заочної форми навчання

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА  З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІСТИКА»   (вибіркова дисципліна)

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю

та звітності

Максимальна

кількість балів

Заочна форма навчання

1. Обов’язкові

За системність і активність роботи.

1.1.  Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. Вирішення і письмове оформлення задач курсу які виносяться на самостійний розвязок.

Робота щодо виконання завдань  з курсу.

60

За виконання модульних завдань

1.2. Підготовка до модульних  завдань

Перевірка правильності виконання модульних завдань

1х20

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3. Пошук (підбір) літературних джерел за заданою проблематикою курсу. Написання реферату

Обговорення (захист) матеріалів реферату під час аудиторних занять

10

Разом балів за обов’язкові  види СРС                                                         90

2. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Аналітичний огляд та критична оцінка останніх наукових публікацій.

Обговорення доповіді  роботи під час аудиторних занять або ІКР

10

2.3. Участь у наукових студентських конференціях

Доповіді на наукових студентських конференціях

10

2.4.Підготовка наукових публікацій

Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, подача в друк.

10

Разом балів за вибіркові види СРС                                                            10

Всього балів                                                                                                   100

 За місяць до початку сесії студенти  здають або пересилають поштою на кафедру виконанні роботи. Дата надходження робіт фіксується на кафедрі в спеціальному журналі. Під час сесії роботи не приймаються.  Як  вийняток, у разі несвоєчасного виконная робіт з об’єктивних причин  за дозволом декана надані роботи можуть бути розглянуті.  Оцінювання письмових робіт здійснюється у відповідності до оцінювання аналогічних письмових робіт студентів деннї і вечірньої форм навчання.

Кожний студент самостійно вибирає варіант  роботи, яка виносяться на самостійний розвязок згідно з першою літерою свого прізвища. Якщо виконана контрольна робота не відповідає зазначеній вимозі, вона не береться до перевірки.

Навчальну та спеціальну літературу з теми контрольної роботи студенти підбирають самостійно, за допомогою бібліотечного каталогу. Особливу увагу слід звернути на нормативні та інструктивні матеріали. Користуватися необхідно лише новими виданнями та останніми редакціями нормативних актів.

Завдання студентам  видається викладачем під час  начитки лекцій з курсу.

Під час екзаменаційної   сесії студенти захищають свої домашні роботи в ході співбесіди з викладачем.

      Виконання і перевірка аудиторних  контрольних робіт (модулів) проводиться в сесійний період згідно з розкладом.

  Поточна успішність оцінюється аналогічно до оцінення поточної успішності на денній і вечірній формах навчання ( контроль системності та активності студентів на семінарських і практичних заняттях з програмним матеріалом дисципліни).


Графік проведення індивідуально-консультативної роботи (ІКР) з дисципліни «Логістика»

на   1-2    семестри 2006/2007  н.р.

п/п

Форми індивідуально-консультативної роботи

Навчальні тижні, дата, час, місце

Проведення ІКР

Кількість

годин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Денна форма навчання

1

Індивідуальні заняття

2

2

2

2

2

Консультативні

2

2

2

3

Перевірка виконання завдань СРС

4

2

Разом

20

Вечірня форма навчання

1

Індивідуальні заняття

2

2

2

2

Консультативні

2

2

2

2

2

3

Перевірка виконання завдань СРС

4

2

Разом

21

Заочна форма навчання

1

Індивідуальні заняття

2

1

2

Консультативні

2

2

3

Перевірка виконання завдань СРС

4

4

4

Разом

19

Індивідуально-консультативні заняття  проводяться відповідно  до графіку узгодженого з учбовою частиною.

Для заочної форми навчання  графік індивідуально-консультативної роботи (ІКР) коригується кожний рік з урахування графіку заїзду студентів.


Організація поточного контролю знань студентів

Денної і вечірньої  форм навчання

Об’єкти поточного контролю знань студентів з дисципліни «Логістика» поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать  завдання, які студенти повинні виконати обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових належать альтернативні завдання серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів.

У поточному контролі у студентів перевіряється:

ступінь розуміння та запам’ятовування програмного матеріалу дисципліни;

уміння самостійно вивчати рекомендовану літературу;

напрацювання навичок проведення розрахункових робіт;

здатність осмислення змісту окремого розділу (теми) дисципліни;

уміння публічно чи письмово подати програмний навчальний матеріал;

участь і результативність в обговоренні тем дисципліни на практичних заняттях;

виконання практичних завдань (вирішення задач) та їх результативність;

виконання завдань для самостійного вивчення окремих питань (тем) дисципліни;

відвідування лекцій, практичних і семінарських занять;

участь у студентських науково-навчальних публічних представництвах.

Поточний  контроль здійснюється в трьох формах:

- контроль системності та активності студентів на семінарських і практичних заняттях з програмним матеріалом дисципліни (виступи на практичних заняттях, участь в обговоренні питань певної теми, експрес-опитування (протягом 10-15 хв.);  відповіді на питання викладача щодо їх суті; опрацювання теоретичних основ  прослуханого лекційного матеріалу, вирішення завдань курсу та ін.).

 Згідно  до навчального плану  16 г відводиться на практичні (семінарські) занняття. Максимальна  кількість балів, яку може набрати студент на одному занятті 5 балів. Ряд залікових оцінок в залежності від якості виконанння студентом  завдань дорівнює: 5, 4, 3, 2.

«5 балів» - дав правильну і вичерпну відповідь з  демонструванням знань понятійного апарату, уміння аргументувати своє ставлення до суті викладеного у відповіді; без помилок розвязав завдання.

.

«4 бали» - дав правильну і вичерпну відповідь з  демонструванням знань понятійного апарату,  допустив технічні помилки при розвязанні завдання.

«3 бали» -  дав неповну відповідь на поставленне питання; вірно написав формули щодо вирішення  завдання.

«2 бали» -   не відповів на поставлені питання, зробив грубі помилки  при вирішенні завдання.

 Кількість балів, отриманих студетами на кожному практичному (семінарському)  занятті, сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за модульні контрольні роботи, виконання завдань для самостійної роботи.

 Комплексне завдання  - максимальна  кількість балів  10. Ряд залікових оцінок в залежності від якості виконанння студентом  завдань дорівнює: 10, 5,  0.

«10 балів» -  отримує студент який записав необхідні для розв’язання завдання формули з поясненням використаних символів, зробив усі розрахунки з дотриманням відповідних розмінностей та знайшов точне вирішення завдання і обґрунтував його.

«5 балів» -  отримує студент який записав необхідні для розв’язання завдання формули з поясненням використаних символів, зробив усі розрахунки з дотриманням відповідних розмінностей і обґрунтував його, однак допустив технічні помилки при вирішенні завдання.

«0 балів» - отримує студент, який не записав потрібні формули, отримав неправильну  відповідь або взагалі не вирішив завдання

- виконання модульних завдань. Модульний  контроль здійснюється письмово за окремими частинами дисципліни. Приклади завдань наведені в «Навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Логістика» А.Г.Кальченко КНЕУ- 2005 р.

Завдання кожного  модулю виконуються після вивчення відповідних тем, включених до складу модулю.

Перший модуль включає  теоретичне питання та  аналітичне завдання з дисципліни і має максимальну оцінку – 10 балів.

Питання та завдання оцінюється в альтернативний спосіб: правильна відповідь (рішення) – 5 балів, неправильна відповідь (рішення) – 0 балів.

Оцінка «5 балів» ставиться за умови, коли студент при виконанні:

теоретичного завдання -  дав правильну і вичерпну відповідь з  демонструванням знань понятійного апарату, уміння аргументувати своє ставлення до суті викладеного у відповіді;

розрахункового завдання – записав необхідні для розв’язання завдання формули з поясненням використаних символів, зробив усі розрахунки з дотриманням відповідних розмінностей та знайшов точне вирішення завдання.

Оцінка «0 балів» ставиться, коли студент  при виконанні:

теоретичного завдання дав неповну відповідь в детальних виразах, показав незадовільні знання понятійного апарату або взагалі не дав ніякої відповіді.

Розрахункового завдання – не записав потрібні формули, отримав неправильну  відповідь або взагалі не вирішив завдання.

Завдання другого модуля оцінюються:

оцінку «15 балів» отримує студент, якщо він  повністю розкрив сутність теми або записав необхідні  для розв’язання задач формули, дав пояснення використаних символів, послідовно зробив всі необхідні розрахунки й знайшов точну відповідь, дотримавши правил визначення необхідних розмінностей.

Оцінку «10 балів» отримує студент, якщо він повністю розкрив сутність теми або записав необхідні для розвязання задач формули, дав пояснення, послідовно зробив всі необхідні розрахунки, й знайшов точну відповідь.

Оцінку «5 балів»  отримує студент, якщо він частково розкрив сутність теми, послідовно зробив всі розрахунки, записав потрібні формули але в розрахунках зробив технічні помилки.

Оцінка «0 балів» отримує студент, якщо він не розкрив сутність теми, не написав її взагалі або не записав потрібні формули, одержав неправильну відповідь або взагалі ухилився від розв’язання завдання.

Вибіркові об’єкти поточного контролю і їх оцінювання:

 •  один з трьох видів робіт за вибором студента  від 0 до 10 балів:
 •  аналітичний огляд та критична оцінка останніх наукових публікацій;
 •  участь у наукових студентських конференціях;
 •  пошук (підбір) літературних джерел за заданою проблематикою курсу. Написання реферату.

Оцінювання реферату .

Одним з видів самостійної роботи студентів під час вивчення дисципліни є підготовка рефератів. Реферат може бути написаний за однією з вказаних в тематиці тем,  а також з будь-якого  програмного питання  дисципліни за попереднім погодженням з викладачем.

У рефераті студент повинен всебічно й глибоко розкрити зміст обраної теми, показати знання  літературних джерел та періодичних видань.  В тексті автором робляться посилання на літературу. Зміст роботи повинен відповідати плану, який, у свою чергу, має розкривати сутність теми, що розглядається, її внутрішню структуру і логіку дослідження.

Реферат має бути  оформлений з додержанням усіх технічних вимог до наукових робіт. Мова реферату – державна.

Реферат комплектується у такій послідовності:

1) титульний аркуш;

2) зміст;

3) вступ;

4) основна частина;

5) висновки;

6) список використаних джерел;

7) додатки (у разі необхідності).

Остаточно оформлена робота підписується студентом на титульному аркуші та у зброшурованому виді у встановлений термін здається на кафедру маркетингу для рецензування та прийняття науковим керівником рішення щодо можливості допуску роботи до захисту.

Оцінку «0 балів» отримує реферат, що не відповідає нормативному варіанту теми та має принципові помилки у виконанні передбаченого програмою учбового завдання, виконаний з недотриманням  встановлених вимог, відсутні посилання на літературу і ін..

Оцінку «5 балів» отримує реферат, що свідчить про знання основного навчально-програмного  матеріалу, свідчить про вивчення основної та додаткової літератури,  обрана тема частково розкрита.

Оцінку «10 балів» отримує реферат, зміст якого свідчить про повні, рівнобічні та глибокі знання навчально-програмного матеріалу, вивчення основної та додаткової літератури, розуміння взаємозв’язку  основних понять дисципліни та їх значення для фахової діяльності, вміння висловлювати власну точку зору.

.

Тематика рефератів з курсу “Логістика”

(для всіх форм навчання)

1. Сучасний ринок і логістика.

2.Передумови становлення і розвитку логістики в Україні.

3. Логістика в системі сучасних економічних наук.

4. Логістична концепція підприємства.

5. Логістика – інструмент ринкової економіки.

6.Логістична інфраструктура.

7.Логістичний сервіс і конкурентоспроможність підприємства.

8.Сучасна концепція логістичного управління.

9.Шляхи створення і функціонування логістичних систем.

10.Логістичні рішення в складуванні.

11. Вплив логістики на підвищення конкурентоспроможності підприємства

12.Логістика господарських зв’язків  підприємства.

13.Логістичні рішення при організації транспортування

14.Переваги підприємств,які використовують логістику.

15. Організація руху матеріальних ресурсів

16.Методи оцінки ефективності закупівлі матеріальних ресурсів з точки зору логістики.

17.Взаємозвязок між каналами руху матеріальних ресурсів

18.Планування, облік і аналіз логістичних витрат промислового підприємства.

19.Управління виробничими процесами зодопомогоюлогістичних систем

20.Шляхи підвищення рівня логістичного обслуговування на сучасному етапі.

21.Аналіз стану і заходи з оптимізації запасів матеріально-технічних ресурсів.

22.Методи оптимізації  структури сукупних запасів матеріально-технічних ресурсів.

23.Розвиток логістичної посередницької діяльності.

24.Виді запасів матеріально-технічних ресурсів і фактори визначення їх величини.

25.Задачі складського господарства по прискоренню обіговості матеріально-технічних ресурсів.

26.Методи оцінки  функціонування складського і тарного господарства.

27.Основні напрямки розширення комплексу  послуг транспортно-експедиційного господарства.

28. Завдання транспортноїлогістики

29.Організація контролю за транспортними операціями у товаропровідній мережі.

30.Шляхи підвищення ефективності  роботи транспортних підприємств і організацій.

31.Логістичні транспортно-експедиційні операції.

32.Сучасні проблеми транспортно-експедиційного забезпечення розподілу товарів.

33.Внутрішньовиробниче транспортування.

34.Системи доставки продукції.

35.Техніко-експлуатаційні показники роботи транспорту.

36.Передумови створення термінальних систем в Україні.

37.Основні системи управління запасами.

38.Глобальналогістика як частка глобальноїекономіки

39.Міжнароднілогістичні ланцюжки

40.Організація закупівлі матеріальних ресурсів

41.Взаємозвязок логістики та маркетингу

42.Організація централізованих перевезень.

43.Вплив логістики на вдосконалення технологічних процесів на складі.

44.Логістика споживчих товарів

45.Переваги контейнерних перевезень

46.Види перевезень на транспорті.

Завдання, які виносяться для самостійного опрацювання

Тема 1. Логістика – інструмент розвинутої економіки.

 1.  Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу
 2.  Дайте визначення логістики.
 3.  Назвіть етапи її розвитку.
 4.  Що означає поняття “неологістика”?
 5.  Яке головне завдання логістики?
 6.  Назвіть мету логістики у сфері матеріально-технічного забезпечення.
 7.  Назвіть мету логістики у сфері запасів.
 8.  Охарактеризує основне завдання логістики у сфері виробництва та транспортування.
 9.  Назвіть основні концепції логістики.
 10.  Охарактеризуйте основні положення логістики.
 11.   Види логістики.
 12.   Функції мікрологістики.
 13.   Види мікрологістики.
  1.  Виконання навчальних завдань

       Завдання 1

Проаналізуйте визначення логістики, які надані у економічній літературі. Яке з них, на Ваш погляд, найбільш відповідає дійсності?

 •  логістика – це наукова дисципліна про управління потоками в системах (Плоткин Б.К. Основы логистики. Учеб. Пособие Л-Л ФЭН 1991 г);
 •  Логістика – междисциплінарний науковий напрям, пов”язаний з пошуком нових можливостей підвищення ефективності матеріальних потоків (Рынок и логистика/ Под ред. М.П. Гордона М.: Экономика, 1993 г);
 •  Логістика – науково-практичний напрям господарювання, який надає змогу ефективно управляти матеріальними потоками у сфері виробництва та оберту (Гордон М.П. и др. Как осуществлять экономическую доставку товара отечественному и зарубежному покупателю М.: Транспорт, 1993 г);
 •  Логістика – процес планування, реалізації та контролю витрат, пов”язаних з переміщенням та збереженням матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції, а також пов”язаної з ними інформації о постачанні товарів з місця виробництва до місця споживання у відповідності з вимогами клієнтів;
 •  Логістика – науковий інструментарій ефективної взаємодії виробничих зусиль суспільства шляхом систематизацій них потоків (Афанасьєв Н.В. Логистические системы и российские реформы. СПб.: СПбУЭиФ, 1995);
 •  Логістика – процес управління виробництвом, переміщенням та збереженням матеріалів, виробів і товарів, а також супроводжуючих їх інформаційних потоків шляхом організації каналів товароруху так, що поточні та наступні витрати мінімізуються за умов високоефективного (надійного) виконання і доставки замовлень (Сміхова А.А. Основы транспортной логистики. М.: Транспорт, 1998 г);
 •  Логістика, як наука, вивчає потокові процеси в економіці, зокрема управління товарорухом або управління матеріальними ресурсами для потреб забезпечення – ці потоки обумовлені  процесами купівлі-продажу і в свою чергу зумовлюють появу грошових (фінансових потоків (Плоткин Б.К. Основы теории и практики логистики: методические указания. СПб.: СПбУЭиФ, 1996);
 •  Логістика – наука о плануванні, організації, управлінню, контролі і регулюванні рухом матеріальних та інформаційних потоків у просторі та часі від їх первинного джерела до кінцевого споживача (Логистика. Учебное пособие /Под ред. Б.А. Аникина. М.: ИНФРА-М, 1997);
 •  Логістика – наука управління матеріальними потоками від первинного джерела до кінцевого споживача з мінімальними витратами, пов’язаними з товарорухом  та потоками інформації (Логистика. Учебное пособие /Под ред. Б.А. Аникина. М.: ИНФРА-М, 1998);

Напишіть інше визначення логістики, яке Ви прочитали у літературі. Хто його автор?

Література (4,5,7,17,18,21)

 1.  Есе – дослідження значення логістики в ринкових умовах. Дати свій погляд на логістику як інструмент ринкової економіки. Проаналізувати етапи її розвитку.

Ключові слова, терміни і напрямки письмового звіту:

 1.  Основні поняття логістики
 2.  Неологістика
 3.  Характеристика міжгалузевої логістики
 4.  Види логістики
 5.  Мікрологістика та її значення
 6.  Цілі логістики у сфері запасів

Тема 2. Класифікація  форм логістичних утворень

2.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

 1.  Що розуміють під логістичним ланцюжком?
 2.  Дайте визначення логістичного ланцюжка.
 3.  Намалюйте загальну схему логістичного ланцюжка.
 4.  Чим відрізняється канал товароруху від логістичного ланцюжка?
 5.  Від чого залежить побудова логістичного ланцюжка?
 6.  Що є основним інструментом управління логістикою?
 7.  Перелікуйте основні показники логістики.
 8.  Назвіть функції каналів товароруху.
 9.  Від чого залежить рівень каналів товароруху.
 10.   Які відносини виникають у каналах товароруху між його учасниками?
 11.   Які види маркетингових систем допомагають уникненню конфліктів в каналах товароруху.
 12.   Назвіть принципи логістичної системи.
 13.  Дайте визначення логістичної системи.
 14.  Охарактеризуйте функціональні області логістичної системи.
 15.  Які показники враховують при розробці логістичної системи?

 16. Охарактеризуйте інформаційні системи.

2.2. Виконання навчальних завдань.

Завдання

Побудуйте і проаналізуйте логістичні ланцюжки по інформаційним та фінансовим потокам, які зв’язані з матеріальним потоком.

Ціль завдання: закріплення та конкретизація теоретичних знань по вивченню логістичних ланок та логістичних операцій та отримання студентами практичних навичок вибору з декількох можливих альтернатив найкращого варіанту закріплення логістичних операцій за кожною ланкою логістичної системи.

Зміст завдання

На основі даних необхідно:

1)визначити логістичні ланки та вид логістичної структури;

2)виявити взаємодії логістичних ланок і напрямів інформаційних потоків;

3)побудувати логістичні ланцюжки по інформаційним потокам та вказати їх зв’язок з конкретними логістичними операціями.

Методичні вказівки

Логістичний ланцюжок являє собою множину лапок логістичної системи, лінійно-упорядкованих по матеріальному (фінансовому, інформаційному) потоку. Простий логістичний ланцюжок – це ланцюг, пов”язаний з поставкою по прямим зв’язкам.

Продавець, перевізник і покупець є лінійно пов’язаними ланками логістичного ланцюжка. Для поставки (продажу) товару, в логістичному ланцюжку слід визначити, який набір логістичних активностей повинен бути присутній:

отримання і обробка інформації про замовлення;

підготовка необхідної кількості готової продукції до перевезення;

пакування;

навантаження, перевезення, розвантаження;

прийомка готової продукції у покупця;

оформлення товарно-транспортної документації;

розрахунки за перевезення;

передача прав власності на товар покупцю (продаж).

Вихідні дані

Наприклад, відомо, що замовлення покупця на товар поступає через торгового посередника. Розрахунки підприємства-виробника здійснюються через банк. При побудові логістичного ланцюжка необхідно врахувати появу нових ланок. Крім цього, слід показати взаємозв’язки ланок по фінансовим потокам, виходячи з того, що підприємство-виробник і торговий посередник обслуговуються одним банком.

При вияві напряму потоків слід врахувати, що розрахунки за товари і послуги, здійснюються через банк у безготівковій формі. Тому, фінансові потоки у завданні, що розглядається, є по суті інформаційними, так як не пов’язані з фізичним переміщенням готівки. Тим не менш будемо вважати їх фінансовими потоками, враховуючи, що подібна інформації відображає рух грошей на розрахункових рахунках ланок логістичної системи. Інформаційні та фінансові потоки у випадку, який розглядається, пов’язані з визначеними логістичними операціями, позначеними r 1, r 2 та ін. (інформаційний поток) та   v1, v2 (фінансовий потік).

Логістичні операції, пов’язані з інформаційними потоками:

r 1 – надання замовлення на постачання товару;

r 2 – обробка замовлення і передача його виробнику;

r 3 – оформлення рахунку на товар;

r 4 – передача рахунку на товар для оплати покупцю;

r 5 – оформлення документів на вантаж для перевізника;

r 6 – реєстрування вантажних документів покупцем;

r 7 – виставлення рахунку за перевезення виробнику.

Фінансові логістичні операції в даному випадку:

с 1 – оплата товару покупцем (передоплата);

с 2 – отримання грошей за товар від покупця;

с 3 – оплата виробником послуг перевізника, посередника, банку;

с 6 – отримання грошей за транспортування перевізником;

с 7 – отримання грошей за послуги посередником.

Приклад логістичного ланцюжка, який орієнтований по інформаційним потокам і комплексної логістичної операції «оформлення процедури замовлення» є ланцюжок

.

Таким же чином будуються логістичні ланцюжки по комплексним операціям, пов’язаним з експедитуванням вантажу; передачею прав власності та розрахунок за товар; розрахунки за транспортування.

Оформлення завдання

Вказати ціль роботи і визначити ланки логістичного ланцюжка.

При визначення виду логістичної структури отримані результати представити у вигляді схеми (рис1) і вписати назви ланок.

Визначити напрями інформаційних та фінансових потоків по вказаним вище логістичним операціям r та с і відобразити їх на схемі, використовуючи назви потоків, операцій (на прикладі рис.1 ).

При побудові логістичних ланцюжків по комплексним логістичним операціям, отримані результати представити у вигляді таблиці (наприклад таблиця )

r 1       r 2

       с 1

 - інформаційні потоки

 - фінансові потоки

Рис. 1. Схема взаємодії логістичних ланок.

Завдання 2

Заповніть нижче наведену таблицю за зразком відповіді на перше питання.

Таблиця 1.1.

Питання

Відповідь

1. Що мається на увазі під логістичною системою?

а)структура управління

б) організаційно-господарчий механізм

2. Що є об’єктом  вивчення у логістичних системах?

3.Напрями діяльності логістичних систем?

4. Показники, які оцінюють роботу логістичних систем?

5. Власне визначення логістичної системи?

6. Завдання та цілі логістики?

7.Концепція логістики?

8. Основні принципи логістики?

9. Етапи розвитку логістики?

10. Взаємозв’язок   логістики та маркетингу?

11. Взаємозв’язок  логістики з виробничими процесами?

Література (1,2,4,5)

2.3. Підготовка реферативного матеріалу.

Приділити увагу побудові логістичного ланцюжка, факторам, які впливають на неї. Взаємозв’язок логістичного ланцюжка та каналів розподілу.

 Ключові слова, терміни і напрями письмового звіту:

 1.  Визначення поняття логістичного ланцюжка
 2.  Основний інструмент управління логістикою
 3.  Відносини в каналах товароруху
 4.  Вертикальні маркетингові системи
 5.  Поняття логістичної системи

Тема 3. Технологічні процеси і управління матеріальними потоками в логістиці

3.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого теоретичного матеріалу

 1.  Які складові формують фундамент логістики?
 2.  На які питання повинна дати відповідь логістика?
 3.  Що розуміють під технологічним процесом?
 4.  На основі чого здійснюється рух матеріального потоку?
 5.  На основі чого повинен бути розроблений єдиний технологічний процес логістики?
 6.  Назвіть транспортні вимоги при розробці технологічного процесу логістики.
 7.  Які складські вимоги слід враховувати при розробці технологічного процесу логістики?
 8.  Що дозволяє інтегрувати усі елементи логістики у чітко функціонуючий механізм?
 9.  Дайте визначення матеріального потоку.
 10.  Функції управління матеріальним потоком.
 11.  Основні завдання функції планування при управлінні матеріальним потоком.
 12.  Організаційне управління матеріальним потоком.
 13.  Основні організаційні структури логістичної системи. Охарактеризуйте їх.
 14.  Як взаємодіє логістика з маркетингом та виробництвом?
 15.  Які функції виконують окремі логістичні підрозділи?

16. Принципи побудови логістичних організаційних структур.

3.2. Виконання навчальних завдань.

3.3. Вирішування завдань на комп’ютері. Основну увагу слід приділити складовим фундаменту логістики, його технологічному процесу.

Основну увагу слід приділити складовим фундаменту логістики, його технологічному процесу. Звернути увагу на матеріальні потоки, їх види та функції.

Ключові слова, терміни і напрями письмового звіту:

 1.  Транспортні вимоги
 2.  Складські вимоги
 3.  Функції управління матеріальним потоком
 4.  Управління матеріальним потоком
 5.  Організаційні структури управління матеріальним потоком
 6.  Поняття логістичної системи

Тема 4. Фактори які впливають на формування системи логістики

4.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

 1.  З якого документу починається рух матеріального потоку?
 2.  Як розробляють замовлення на постачання продукції?
 3.  Обробка замовлень постачальником.
 4.  Причини необхідності зберігання запасів.
 5.  Переваги та недоліки зберігання запасів на власних складах.
 6.  Переваги та недоліки зберігання матеріалів на складах посередників.
 7.  Як здійснюється вибір місця зберігання запасів.
 8.  Як впливає кількість складів, на яких зберігаються запаси, на транспортні витрати?
 9.  Назвіть фактори, які впливають на вибір виду транспорту.
 10.   Основні переваги та недоліки залізничного транспорту.
 11.   Характеристика автомобільного транспорту.
 12.   Водний транспорт та його переваги і недоліки.
 13.   Загальні відомості про трубопровідний та авіаційний транспорт.

 14. Шляхи вибору оптимального виду транспорту.

4.2. Вирішення задач.

Завдання 1

Визначить оптимальний розмір замовлення і кількість замовлень на рік виходячи з наступних даних: витрати на обслуговування замовлення – 20 грн., витрати на складування від середньорічної вартості запасу – 50%, вартість одиниці продукції – 12 грн.

Завдання 2

Розрахуйте оптимальний розмір  замовлення партії продукції при поповненні замовлення на кінцевий інтервал в умовах дефіциту. Витрати на поставку  одиниці продукції Сi = 15 грн, річне споживання – 1200 од., річні витрати на зберігання – 0,1 грн, розмір партії поставки: 100, 200, 400, 500, 600, 800, 1000 од.; річне виробництво Р= 15000 од; витрати які пов’язані з дефіцитом – 0,4 грн.

Завдання 3

Річне споживання дорівнює продукції дорівнює 11000000 одиниць, витрати на поставку  - 27,5 грн. Структура цін і витрати наведені в таблиці.

Розрахуйте оптимальний розмір партії при оптовій знижці.

Таблиця 7.7.

Структура знижки і витрат

Розмір партії поставки, од.

Ціна, грн.

Витрати на утримання запасів

0-9999

2,75

0,66

10000-19999

2,2

0,44

20000-100000

1,65

0,33

Завдання 4

Витрати на поставку продукції – 15,62; витрати на утримання запасів матеріальних ресурсів – 2,2; річне споживання продукції – 2244 од. Виберіть модель управління запасами матеріальних ресурсів при мінливому попиті  додатково використовуючи данні таблиці.

Таблиця 7.8.

Динаміка попиту на продукції протягом року

Період

Попит за місяць, од.

Добовий попит, од.

Січень

66

3

Лютий

88

4

Березень

110

5

Квітень

132

6

Травень

154

7

Червень

176

8

Липень

198

9

Серпень

220

10

Вересень

242

11

Жовтень

264

12

Листопад

286

13

Грудень

308

14

Всього за рік

2244

--

Завдання 5

Підприємство визначило попит  на напівпровідники в обсязі 8000  одиниць в рік. Кількість робочих днів дорівнює 200. У середньому поставка партії напівпровідників дорівнює трьом робочим дням. Розрахуйте точки замовлення наступної поставки.

Завдання 6

Розрахуйте норму поточного запасу двигунів на склад автотранспортного підприємства  використовуючи данні таблиці.

Таблиця 7.9.

Дата поставки на склад

Інтервал часу між поставками ti, дні

Обсяг поставки, Qi

2.01

1

10

13.01

11

2

23.01

10

2

27.01

4

5

30.01

3

8

31.01

1

16

13.02

13

1

18.02

5

7

22.02

4

9

23.02

1

6

24.02

1

6

Завдання 7

Розрахувати нормативи товарних запасів поточного зберігання по кварталм плануємого року (у вартісних показниках і днях обігу), а також середній норматив товарообігу виходячи з наступних даних:

 1.  Норматив товарних запасів на четвертий квартал поточного року було встановлено у сумі 3000 тис.грн.
  1.  Норматив товарних запасів на четвертий квартал плануємого року передбачено у розмірі 30 днів.

Таблиця 7.10. Роздрібний товарообіг на плануємий рік

Квартал

Роздрібний товрообіг, тис.грн.

1

8100

2

10800

3

12100

4

16700

Завдання  8

Визначити норматив товарного запасу поточного зберігання  по кондитерським виробам для магазину “Сільпо” на четвертий квартал плануємого року в днях і ватісних показниках, виходячи з наступних даних:

 •  Запас на час прийомки і підготовки кондитерських виробів до продажу передбачається в розмірі одного дня;
 •  Робочий запас кондитерських виробів дорівює чотирьохденній реалізації.
 •  Завезення кондитерських виробі буде здійснювтись два рази в місяць.
 •  Гарантований запас приймається у розмірі 30% від торгового.
 •  Одноденний товрообіг на четвертий квартал плануємого року приймається у розмірі 2560 грн.

Завдання  9

Розрахуйте оптимальний розмір замовлення. Страховий запас і середній запас, необхідний для забезпечення рівня обслуговування споживачів з урахуванням наступної інформації.

 1.  Середній денний попит за період 25 днів подано в таблиці.

Таблиця .

День

Попит, од.

День

Попит, од

День

Попит, од

1

8

11

7

21

7

2

5

12

8

22

8

3

4

13

12

23

8

4

6

14

9

24

10

5

9

15

10

25

11

6

8

16

5

7

9

17

8

8

10

18

11

9

7

19

9

10

6

20

7

 1.  Нестабільність часу виконання замовлення не існує
 2.  Витрати на замовлення – 20 грн.
 3.  Річний попит -  2 тис. од.
 4.  Собівартість – 100 грн./од.
 5.  Витрати на утримання запасів – 35 %.
 6.  Продукція закупається у варіанті FOB.

Завдання 10

Оборот складу - 7200 одиниць товару на рік (360 робочих днів). Витрати на одну доставку — 400 грн. Витрати на зберігання одиниці товару -144 грн. на рік. Замовлення постачальнику направляється через рівні проміжки часу. Оптимальна тривалість періоду між замовленнями складає ... робочих дней.

а) 5

б) 8

в) 10

г) 14

д) 20

е) 40

Завдання 11

Оборот складу - 7200 одиниць товару на рік. Витрати на одну доставку - 400 грн. Витрати на збереження одиниці товару - 144 грн. на рік.

Мінімальні сумарні витрати на доставку і збереження складуть ... грн. на рік.

а) 20000

б) 22400

в) 24000

г) 28800

д) 36000

Завдання 12

Оборот складу рівномірний і складає 7200 одиниць товару на рік (360 робочих днів). Витрати на одну доставку - 400 грн. Витрати на збереження одиниці товару - 144 грн. на рік. Доставка замовлень на склад здійснюється оптимальними за розмірами партіями. Термін використання однієї партії складає ... днів.

а)  8

б) 10

в) 12

г) 15

д) 20

е) 40

Завдання 13

На рис.1 знаком питання позначений...

а) інтервал постачання

б) період між замовленнями

в) заготівельний період (період, протягом якого виконується замовлення)

г) інтервал відвантаження (час між двома черговими актами відпуску товарів споживачеві)

Рис. 1.

Завдання 14

На рис.2 знаком питання позначений...

а) інтервал постачання

б) період між замовленнями

в) заготівельний період (період, протягом якого виконується замовлення)

г) інтервал відвантаження (час між двома черговими актами відпуску товарів споживачеві)

Рис. 2.

Завдання 15

На рис.3 знаком питання позначений...

а) інтервал постачання

б) період між замовленнями

в) заготівельний період (період, протягом якого виконується замовлення)

г) інтервал відвантаження (час між двома черговими актами відпуску товарів споживачеві)

Рис. 3.

Завдання 16

В таблиці  представлено динаміку запасів за півріччя

Показник

Дата

на

1 січня

на

1 лютого

на

1 березня

на

1 квітня

на

1 травня

на

1 червня

на

1 липня

Запас, т.

20

30

40

50

30

20

60

Розмір середнього запасу за півріччя склав …. т.

а) 20

б) 25

в) 30

г) 35

д) 40

е) 45

ж) 50

Завдання 17

В таблиці  представлено динаміку запасів і об’єм продажу за півріччя

Показник

Місяць

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

Середній запас, т.

20

30

40

40

30

20

Об’єм продаж, т.

130

140

150

170

150

100

Швидкість товарообігу за півріччя склала …. разів

а) 25

б) 28

в) 30

г) 32

д) 34

е) 40

Завдання 18

В таблиці  представлено динаміку запасів і об’єм продажу за півріччя (180 днів)

Показник

Місяць

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

Середній запас, т.

20

30

30

40

40

20

Об’єм продаж, т.

130

140

160

180

170

120

Час обігу товарів склав …. днів

а) 5

б) 6

в) 8

г) 10

д) 12

е) 15

Завдання 19

Підприємство оптової торгівлі, що постачає товарами мережу магазинів, мало на території обслуговування 4 склади. Після перетворення системи розподілу весь запас зосереджений на 1 складі, що дозволило даному підприємству без шкоди для рівня обслуговування скоротити страхові запаси на ...

а) 25,0%

б) 36,8%

в) 40,0%

г) 12,8%

д)50,0%
е) 44,9%

 

Завдання 20

Середній річний запас на складі за товарною позицією склав 200 одиниць. Закупівельна вартість одиниці - 240 грн. Процентна ставка на капітал складає 10% річних. Витрати на зв’язаний капітал складають ... грн. на рік.

а) 1200

б) 2000

в) 2400

г) 4800

5.3. Підготовка реферативного матеріалу. Розглянути шляхи розробки замовлень споживачем та обробки замовлень у постачальників, а також вибір місця збереження матеріальних ресурсів.

Ключові слова, терміни і напрями письмового звіту:

 1.  Документ, з якого починається рух матеріального потоку
 2.  Фактори, які впливають на вибір місця зберігання запасів
 3.  Характеристика окремих видів транспорту
 4.  Методи вибору раціонального виду транспорту

4.3. Підготовка реферативного матеріалу. Розглянути шляхи розробки замовлень споживачем та обробки замовлень у постачальників, а також вибір місця збереження матеріальних ресурсів.

Ключові слова, терміни і напрями письмового звіту:

 1.  Документ, з якого починається рух матеріального потоку
 2.  Фактори, які впливають на вибір місця зберігання запасів
 3.  Характеристика окремих видів транспорту
 4.  Методи вибору раціонального виду транспорту

Тема 5. Заготівельна логістика

5.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Завдання для самоконтролю

 1.  Основні завдання заготівельної логістики.
 2.  Функції заготівельної логістики.
 3.  Основні складові плану закупівель сировини та матеріалів.
 4.  Що визначають у процесі планування закупівель?
 5.  Як розраховують потребу в сировині та матеріалах?
 6.  Які види закупівель існують?
 7.  Охарактеризуйте вид закупівлі в міру необхідності.
 8.  Шляхи вибору постачальника при закупівлі.
 9.  Переваги закупівлі матеріалів згідно з конкурсними торгами (тендерами).
 10.  Організація закупівлі згідно з офертами.
 11.  Переваги і недоліки системи МРП (планування потреби у матеріалах)
 12.  Відмінність системи МРП-2 від МРП.
 13.  Охарактеризуйте систему МРП.
 14.  Взаємодія системи МРП з матеріально-технічним постачанням.
 15.  Назвіть та дайте характеристику управляємих потоків в заготівельній логістиці.
 16.  Покажіть графічно у вигляді блок-схеми структуру заготівельної логістики.
 17.  Які проблеми підприємництва вирішуються за допомогою заготівельної логістики?
 18.  Сформулюйте цілі заготівельної логістики і як науки і професійної діяльності. Побудуйте древо цілей.
 19.  Охарактеризуйте вплив зовнішнього середовища на процес товароруху у заготівельній логістиці у вигляді схеми або табличної форми. Показати характер впливу кожної складової зовнішнього середовища.
 20.  Охарактеризуйте господарчі зв’язки по поставкам продукції з точки зору заготівельної логістики.

5.2. Виконання навчальних завдань

Завдання 1

Здійсніть вибір одного з трьох  можливих постачальників, використовуючи данні таблиці.

Таблиця

Розрахунок рейтингу постачальника.

Критерій вибору постачальника

Питома

вага

критерію

Оцінка значення критерію за десятибальною шкалою у розглядає мого постачальника

1

2

3

1

Надійність поставки

0,4

5

2

4

2

Ціна

0,05

4

4

3

3

Якість товару

0,15

2

3

1

4

Умови оплати

0,05

1

5

5

5

Можливість термінових поставок

0,30

3

6

2

6

Фінансовий стан постачальника

0,05

6

1

6

Завдання 2

Розрахуйте рейтинг постачальників «Мрія» і «Прогрес»  за показниками: ціна (0,25), надійність(0,35) і якість поставки (0,4). Визначте з ким доцільна подальша співпраця використовуючи дані таблиць. Товари  А і В не потребують постійного поповнення.

Таблиця 1

Динаміка порушень терміну поставки

«Мрія»

«Прогрес»

Період

Кількість поставок, одиниць

Запізнення, днів

Період

Кількість поставок, одиниць

Запізнення, днів

Квітень

12

26

Квітень

16

32

Травень

16

32

Травень

12

30

Таблиця 2

Динаміка поставки товарів неналежної якості

Період

Постачальник

Кількість продукції неналежної якості, яка поставлена протягом місяця

квітень

«Мрія»

«Прогрес»

25

123

травень

«Мрія»

«Прогрес»

145

116

Таблиця 3

Динаміка цін поставки продукції

Постачальник

Період

Товар

Обсяг поставки

Ціна, од, грн.

«Мрія»

Квітень

квітень

А

В

3000

1500

15

13

«Прогрес»

Квітень

квітень

А

В

9000

15000

12

11

«Мрія»

Травень

А

В

16000

18000

14

15

«Прогрес»

травень

А

В

17000

15550

14

15

Завдання 3

Річний обсяг закупки товарів заплановано  в розмірі 1000 тис. грн.

Сума витрат обігу на розміщення, доставку, прийомку замовлення у розрахунку на одну партію поставки – 12 тис. грн. Сума витрат на зберігання одиниці запасів складає 6 тис. грн. Визначте:

 •  скільки разів (або через який проміжок часу) доцільно робити поставку продукції;
 •  розмір партії замовлення.

5.3. Есе – дослідження завдань заготівельної логістики. Розглянути поняття заготівельної логістики, методи визначення потреби у сировині та матеріалах. Приділити увагу шляхам вибору постачальників.

Ключові слова, терміни і напрями письмового звіту:

 1.  Визначення заготівельної логістики
 2.  Використання основних принципів логістики у процесі закупівлі
 3.  Різниця між твердими та вільними офертами
 4.  Сутність логістичної системи закупівлі
 5.  Характеристика логістичних систем

Тема 6. Сутність розподільчої логістики

6.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

1. До якої орієнтації (маркетингової чи збутової) в сучасних ринкових умовах тяжіють підприємства України? Чому?

2. Основні завдання збутової діяльності.

3. Функції збуту.

4. Від яких факторів залежать функції збуту?

5. Що дає використання логістичного підходу до організаційної збутової діяльності?

6. Які смислові значення має поняття “розподілу”?

7. Коли виникло поняття “розподіл” і чому?

8. Що розуміють під розподілом?

9. Що належить до функцій розподілу?

10. Основний зміст комерційного, канального та фізичного розподілу.

11. Дайте визначення розподільчої логістики.

12. Основні принципи розподільчої логістики.

 1.   Основні завдання розподільчої логістики.
 2.   Правила розподільчої логістики.
 3.   Методи розподільчої логістики.
 4.   Моделі розподільчої логістики.
 5.   Охарактеризуйте фізичну модель розподільчої логістики.
 6.   Поняття про аналогову та математичну моделі.
 7.   Назвіть способи мотивації у розподільчій логістиці.
 8.   Функції розподільчої логістики.
 9.   Що включає організація розподільчої логістики?
 10.   Накресліть сіткову модель розподільчої логістики.
 11.   За якими ознаками розрізняються операції розподільчої логістики?
 12.   З яких підсистем складається операційна система розподільчої логістики?
 13.   Охарактеризуйте перероблюючу підсистему.
 14.   В чому сутність забезпечення підсистеми?

6.2. Вирішення завданнь

Завдання 1

Визначте плановий обсяг продажу кондитерських виробів через дистриб’ютора  в регіоні А на основі  наступних даних:

 •  Чисельність населення регіону А  42000 чол;
 •  Коефіцієнт еластичності попиту = 0.1;
 •  Середньодушове споживання кондитерських виробів на душу населення в поточному році 9,1 кг.
 •  В 2006 р. передбачається  підвищення попиту на 35,6 %.

Таблиця

Розрахунок середньоївзвешеної ціни 1 кг кондитерських виробів

Вид  кондитерських виробів

Структура обороту, %

Середня ціна 1 кг

Процентне число

Цукристі

72.0

27,65

Борошняні

25.0

11,12

Інші

3,0

9,85

Завдання 2

Визначити плановий обсягу продажу продуктів харчування на основі наступних даних:

 1.  Середньодушове споживання продуктів харчування в поточному році дорівнювало 140 кг.
 2.  Попит в розрахунку на душу населення в плануємо му році збільшиться на 25,6%.
 3.  коефіцієнт еластичності попиту по кондитерським виробам дорівнює 1.1.
 4.  Чисельність населення 50000 чол.
 5.  Структура обігу і середні ціни окремих видів продуктів харчування наведені в табл.

Таблиця .

Товарна група

Структура обороту, %

Середня ціна 1 кг

Процентне число

Кондитерські

5

28

Хлібобулочні

7

2,5

М'ясні

32

35

Молочні

40

6,2

Рибні

10

32

Інші

6

12

Завдання 3

З вказаного переліку виділіть найважливіші функції розподільчої логістики.

- планування, організація і управління транспортно-переміщуваними процесами в логістичній системі у післявиробничий період.

- управління товарними запасами.

- отримання та ефективна обробка замовлень.

- комплектування та ефективна обробка замовлень.

- комплектування, упаковка та виконання ряду інших логістичних операцій з підготовки товарних потоків до генерації.

- організація раціонального відвантаження.

- управління доставкою і контроль за виконанням транспортно-переміщуваних операцій у логістичних ланцюгах.

- планування, організація і управління логістичним сервісом.

- оптимізація, формування портфелю замовлень.

- укладання договорів із замовниками на поставку продукції.

- забезпечення ритмічності і дотримання планомірності реалізації продукції.

- вивчення і задоволення потреб в логістичному сервісі.

- раціоналізація параметрів, структури і просування динамічних матеріальних потоків.

- оптимізація параметрів і умов утримання запасів товарного характеру.

- контроль за виконанням договірних зобов’язань із партнерами.

- формування й вдосконалення системи інформаційного забезпечення.

Завдання 4

З вказаного переліку виділіть найважливіші задачі розподільчої логістики.

- планування, організація і управління транспортно-переміщуваними процесами в логістичній системі у післявиробничий період.

- управління товарними запасами.

- отримання та ефективна обробка замовлень.

- комплектування та ефективна обробка замовлень.

- комплектування, упаковка та виконання ряду інших логістичних операцій з підготовки товарних потоків до генерації.

- організація раціонального відвантаження.

- управління доставкою і контроль за виконанням транспортно-переміщуваних операцій у логістичних ланцюгах.

- планування, організація і управління логістичним сервісом.

- оптимізація, формування портфелю замовлень.

- укладання договорів із замовниками на поставку продукції.

- забезпечення ритмічності і дотримання планомірності реалізації продукції.

- вивчення і задоволення потреб в логістичному сервісі.

- раціоналізація параметрів, структури і просування динамічних матеріальних потоків.

- оптимізація параметрів і умов утримання запасів товарного характеру.

- контроль за виконанням договірних зобов’язань із партнерами.

- формування й вдосконалення системи інформаційного забезпечення.

Завдання 4

З нижчеперелічених дій складіть вірну послідовність управління логістичною діяльністю на етапі розподілення.

- розробка планів поставки. Формування товарних (вантажних) потоків.

- розробка плану надходження готової продукції від виробничих цехів на збутові склади логістичної системи, його реалізація і координація.

- управління замовленнями. Формування портфелю запасів.

- встановлення кількісних та якісних параметрів замовленої продукції, їх диференціація за вибраними критеріями.

- розробка і реалізація багатоваріантного розподілення готової продукції.

- управління товарними (вантажними) потоками за межами логістичної системи.

- управління матеріальними (товарними) потоками в транспортно-складських підрозділах логістичної системи (нормування і управління запасами, складська переробка, підготовка до виробничого використання за вимогами замовників, упаковка, маркування та ін.)

Завдання 5

Представте схеми логістичних каналів з одним, двома, трьома, чотирма та п’ятьма рівнями розподілення.

Як визначаються рівні розподілення в логістичному каналі (ланцюжку)?

Завдання 6

Заповніть таблицю.

Таблиця .

Фактори, які впливають на рівень обслуговування споживачів

Фактори, які впливають на інтервали постачань товарної продукції

Фактори, які впливають на виникнення зворотних товарних потоків

Завдання 7

Схематично зобразіть позиції взаємодії маркетингу та логістики в ринковому середовищі.

Завдання 8

Розмістіть якості логістичного обслуговування у послідовності зменшення пріоритетів ключових параметрів. Дайте відповідне пояснення.

Завдання 9

За якою формулою визначається рівень логістичного обслуговування споживачів?

1)                     2)

- за першою;

- за другою;

- використовуються обидві формули.

6.3. Реферативні завдання.

Ключові слова, терміни і напрями письмового звіту:

 1.  Функції збуту та їх взаємозв’язок з логістикою
 2.  Комерційний розподіл
 3.  Канальний розподіл
 4.  Фізичний розподіл
 5.  Моделювання логістичного процесу розподілу
 6.  Логістична система розподілу

Тема 7. Внутрішньовиробнича логістика

7.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

 1.  Завдання логістики у виробничих процесах.
 2.  Назвіть головну мету і цілі трьох рівнів, що сприяють створенню оптимальної виробничої логістичної системи.
 3.  Переваги односпрямованого руху предметів праці у виробництві.
 4.  Вплив логістики на гнучкість та адаптивність підприємства до ринкових умов.
 5.  Основні принципи логістики у організації руху матеріальних потоків у виробництві.
 6.  Вимоги до організації логістичних виробничих процесів.
 7.  Назвіть дві групи закономірностей в теорії організації виробництва.
 8.  Основні закони організації високоефективних, ритмічних виробничих процесів.
 9.  Шляхи досягнення упорядкованого руху деталей у виробництві на основі логістики.
 10.   Синхронізація процесів виробництва (при управлінні матеріальними потоками).
 11.   Характеристика логістичних виробничих ситем.
 12.   Загальні відомості про систему “Канбан” (картка).
 13.   Охарактеризуйте тягнучий принцип системи “Канбан”.
 14.   Переваги та недоліки системи “Канбан”.
 15.   Основні документи, які використовуються при роботі у системи “Канбан”
 16.  Взаємодія системи “Канбан” та МРП.
 17.   Основні завдання системи ОВТ (оптимізації виробничих технологій).
 18.  Які ресурси є критичними у виробництві згідно з системою ОВТ?
 19.   Основні положення, які враховуються у графіку виробництва при використанні системи ОВТ.

7.2. Виконання навчальних завдань.

7.3. Реферативне дослідження причин необхідності упорядкованого руху деталей у виробництві. Фактори, які впливають на формування оптимальної виробничої системи. Синхронізація виробничих процесів на основі логістики. Приділити увагу основним принципам виробничої логістики, а також  виробничим логістичним системам.

Ключові слова, терміни і напрями письмового звіту:

 1.  Поняття виробничої логістики
 2.  Функції і завдання виробничої логістики
 3.  Упорядкований рух предметів праці у виробництві на основі логістики
 4.  Характеристика системи “Канбан”
 5.  Загальні поняття про систему ОПТ

Тема 8. Логістика посередництва

8.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

 1.  Які питання вирішує посередницька логістика?
 2.  Класифікація посередників.
 3.  Основні логістичні функції посередників.
 4.  Вимоги товаропровідної мережі.
 5.  Як класифікуються оптові посередники?
 6.  Назвіть допоміжні послуги, які надають клієнтам експедитори.
 7.  Види послуг транспортно-експедиційних фірм.
 8.  Охарактеризуйте термінали.
 9.  Які послуги надаються транспортними терміналами?
 10.   Завдання та функції термінальних перевезень.
 11.  Види терміналів.
 12.  Шляхи формування логістичного сервісу.
 13.  Завдання торгівельної логістики.
 14.  Форма організації торговельної логістики.
 15.  Охарактеризуйте блок-схему організації торговельної логістики.
 16.  Що входить до технологічних стандартів торговельної логістики?

8.2. Вирішення і письмове оформлення завдань.

8.3. Підготовка наукових тез по формуванню логістичного сервісу. Основне завдання логістики у сфері надання послуг. Види посередників, послуг, терміналів. Приділити увагу формуванню логістичного сервісу.

Ключові слова, терміни і напрями письмового звіту:

 1.  Визначення посередницької логістики
 2.  Види послуг
 3.  Транспортні термінали
 4.  Логістичний сервіс
 5.  Торгівельна логістика
 6.  Блок-схема торговельної логістики

Тема 9. Логістика складування

9.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

1. Яка економічна мета складського господарства фірми, котра займається виробничо-господарською діяльністю і має діло з потоковими процесами (закупівлі ресурсів, їх виробнича переробка у готову продукцію та її збут)?

2. Яку участь приймає логістика в організації складування та управління запасами?

3. Яке значення має функція складування та управління запасами при логістичному оптимізуванні усіх технологічних потокових процесів фірми?

4. Чи можливий комплексний економічний компроміс проміж витратами на складське господарство і управління запасами при використанні функції складування та управління запасами як одного з головних інструментів логістичної оптимізації, коли співвідносити ці витрати в першу чергу не за результатами функціонування самої складської системи, а з результатами досягнення рівня обслуговування кінцевих споживачів, який закладений у контрактах фірми з покупцем її товару чи послуг?

5. Як може впливати логістика на оптимізацію технологічного складського потокового процесу всередині  самої системи складування і управління запасами? Перелічить операції з яких він складався. Які функціональні елементи логістичних систем управління потоковими процесами можливо використати при цьому?

6. Які умови необхідно враховувати суб’єкту господарювання у відношенню власності на засоби надання складських послуг для здійснення логістичної оптимізації його складського господарства?

7. Як при здійсненні логістичної оптимізації складських потокових процесів конкретизуються принципи побудови логістичних систем управління потоками у частки створення логістики складського господарства і управління запасами?

8. Назвіть висновки, які виникають з переліку вимог концепції оновлення виробництва на основі логістики при використанні її за для оновлення складського господарства фірми.

9.2. Виконання та письмове оформлення завдань.

Задача.

Крім вибору кількості складів, дуже важливе значення має місце розташування складу, на якому будуть зберігатися матеріально-технічні ресурси. Географічне його розташування напряму впливає на розмір витрат, пов’язаних з транспортуванням товару. При цьому треба проаналізувати усі можливі варіанти розміщення і обрати близький к оптимальному варіант.

Розглянемо приклад по знаходженню місця збереження матеріальних ресурсів. Для цього використаємо метод визначення центру тяжіння вантажопотоків.

Припустимо, що на терені району існують магазини, котрі займаються продажем молочних виробів.

Для вирішення цієї задачі по-перше, треба зробити креслення, на якому на міліметровому папері нанести осі координат, а потім, виходячи з карти місцевості, розташувати магазини, поєднати їх між собою згідно з планом постачання. Виходячи з креслення, визначаємо координати точок, в яких знаходяться магазини, а також над кожною точкою (магазином) вкажемо його номер і розмір вантажообороту. Отримані дані зведемо у таблицю.

Таблиця

Вантажооборот і координати обслуговуючих магазинів

№ магазину

Координата х, км

Координата у, км

Вантажооборот, т/м

1

15

20

20

2

20

40

30

3

35

55

25

4

40

28

10

5

25

45

15

6

50

15

20

Завдання за місцем розташування складу вирішуємо для розподільчої системи, яка включає тільки один склад основним, але не єдиним фактором, котрий впливає на вибір місця розташування складу, є розмір витрат на постачання товару зі складу магазинам. Мінімізувати ці витрати можливо лише при його розташуванні близько від центру тяжіння вантажопотоку.

Координати центру тяжіння вантажопотоку (х, у) тобто точки, у яких може бути розміщено склад, визначаємо за формулами:

,         

де Q – розмір вантажообороту;

- координати і-го споживача (магазину)

n – кількість споживачів (магазинів).

,         

Точка розміщення складу буде знаходитись десь неподалеку від визначених координат, причому треба враховувати наявність у цієї місцевості необхідних складських приміщень, транспортну доступність, розміри і конфігурацію можливої ділянки, а також врахувати плани місцевих органів по відношенню визначеної місцевості. Використання цього методу має обмеження. На моделі відстані від пункту споживання матеріального потоку до місця розташування розподільчого центру (складу) визначається по прямій. В зв’язку з цим район, який моделюється, повинен мати розгалужену мережу шляхів, так як інакше буде порушено основний принцип моделювання – принцип уподобання моделі і об’єкту, який моделюється.

Приклад креслення має наступний вигляд:

50

40

30

 

20

10

  10      20      30      40      50

Рис.  1.

410 - № магазину та його вантажооборот (наприклад, магазин №4, вантажооборот 10 т/м).

У нашому варіанті знайдена точка А, де може бути розташований склад, знаходиться поруч з автомобільним шляхом, при вирішенні інших обставин, можна обрати місце складування.

Знайдіть місце розташування складу при наступних умовах: на терені району розташовано 9 магазинів, які займаються продажем молочних виробів, дана карта обслуговування району і вантажооборот кожного магазину за місяць.

Рисунок 2. Карта району обслуговування.

6 - відстань між магазинами-споживачами матеріального потоку, що обслуговуються, км.;

2 - № магазину та його вантажооборот т/м.

_ - автомобільні шляхи.

Таблиця .

Вантажооборот магазинів, що обслуговуються

№ магазину

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

10

20

15

18

25

30

28

40

35

45

2

15

25

40

20

18

16

30

20

15

30

3

25

20

30

40

25

28

16

36

20

34

4

30

28

15

18

40

36

20

10

15

45

5

45

10

20

25

15

30

18

36

22

10

6

20

30

36

15

34

20

15

20

24

12

7

20

30

36

15

34

20

15

20

24

12

8

32

24

18

12

28

36

40

25

15

22

9

20

15

30

45

10

18

20

30

24

35

9.3. Підготовка реферативного матеріалу. Використання логістики при організації складських процесів складування, комплектування і підготовки вантажів до транспортування.

Ключові слова, терміни і напрями письмового звіту:

 1.  Логістика складування
 2.  Управління запасами на основі логістики
 3.  Складські комплекси
 4.  Обладнання для збереження вантажів
 5.  Класифікація вантажно-розвантажувальних механізмів
 6.  Оптимізація складських потокових процесів

Тема 10. Транспортна логістика

10.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

 1.  Які основні завдання логістики у транспортних процесах?
 2.  Які вихідні дані входять у інформаційну підсистему логістичної системи управління потоковими процесами?
 3.  Які інформаційні потоки формуються у транспортній логістиці за для координації та оптимізації потокових процесів?
 4.  Два яких традиційних завдання вирішуються транспортною логістикою фірми. Яким шляхом йде розвиток цих завдань і що отримує цей розвиток?
 5.  Чим визначається ефективність транспортного підприємства на сучасних ринках транспортних послуг?
 6.  Які вимоги концепції оновлення виробництва на транспортному підприємстві, що використовує логістику, необхідно враховувати?
 7.  В чому складається головна вимога концепції оновлення виробництва на основі логістики, яка також у повній мірі відноситься і до транспортного виробництва як потоковому процесу?
 8.  Які три основні моделі оновлення процесу транспортного виробництва можливо здійснити на підприємствах, які використовують транспортну функцію для випуску своїх товарів?
 9.  Що слід приймати за “нормативну базу” оновлення транспортного виробництва на основі логістики?
 10.  Перерахуйте основні транспортні операції.

10.2. Виконання практичних завдань.

10.3. Підготовка реферативних матеріалів. Підвищення рівня транспортного обслуговування на основі логістики. Використання основних принципів логістики при формуванні транспортних технологічних процесів. Оновлення виробництва на транспортному підприємстві за рахунок логістики.

Ключові слова, терміни і напрями письмового звіту:

 1.  Транспортна логістика
 2.  Технологічний процес транспорту
 3.  Взаємодії транспортних організацій і підприємств
 4.  Транспортні потоки
 5.  Інформаційні потоки на транспорті
 6.  

Тема 11. Транспортно-експедиційні логістичні послуги

11.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

 1.  Дати визначення поняттю “послуга”.
 2.  Основні параметри якості логістичного обслуговування.
 3.  Охарактеризуйте виробничі послуги.
 4.  Інформаційно-посередницькі послуги.
 5.  Шляхи організації доставки продукції споживачам.
 6.  Централізовані перевезення і їх переваги.
 7.  Види маршрутів доставки продукції споживачам.
 8.  Маятниковий маршрут.
 9.  Розвізний маршрут.
 10.   Знаходження часу обертів рухомого складу.
 11.   Визначення кількості вантажу, який перевозиться за один оберт.
 12.   Охарактеризуйте топографічний метод планування перевезень.
 13.   Сутність методу сейфів планування перевезень.
 14.   Що таке організація змінних їздок?

15. Графік роботи автомобілів по системі тяглових плеч.

Ключові слова, терміни і напрями письмового звіту:

 1.  Транспортно-експедиційна послуга
 2.  Виробничі послуги
 3.  Централізовані перевезення
 4.  Кільцевий маршрут
 5.  Топографічний метод перевезень
 6.  Метод сейфів
 7.  Система тяглових плеч

Завдання 8

Підприємству Х необхідно визначити оптимальну кількість складів, необхідних для зберігання готової продукції. Вона може зберігатися на власному складі підприємства-виробника, а також на складах посередників А, В, С, Д, Е, К. Постачається продукція споживачам L, M, N, P. Розміри складів дають можливість зберігати будь-яку кількість продукції. Перевезення продукції здійснюється автомобільним транспортом. Вартість перевезення (у. о.) надається. Оптимальна  кількість визначається знаходиться графічно.

Таблиця 7.9.

Показник

Варіант

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

VII

VIII

Обсяг товарного запасу, т.

Обсяг поставок споживачам, т.

800

1000

900

1200

1100

1300

800

1000

L

150

200

175

250

225

275

150

200

M

200

250

225

300

325

325

200

250

N

180

230

205

280

305

305

180

230

P

270

320

295

370

395

395

270

320

Відстань від підприємства-виробника Х до споживача, км

X—L

80

100

120

80

100

120

100

120

X—M

60

80

100

60

80

100

80

100

X—N

70

90

110

70

90

40

90

40

X—P

100

120

140

100

120

140

120

140

Відстань від підприємства-виробника до складів посередників, км

X—A

40

60

80

40

60

80

60

80

X—B

50

70

90

50

70

90

70

90

X—C

45

65

85

45

65

85

65

85

X—Д

60

80

100

60

80

100

80

100

Х—Е

70

90

110

70

90

110

90

110

Х—К

80

100

120

80

100

120

100

120

Відстань від складів до споживачів, км

A—L

42

47

52

42

47

52

47

52

A—M

25

30

35

25

30

35

30

35

A—N

35

40

45

35

40

45

40

45

A—P

70

75

80

70

75

80

75

80

B—N

30

35

40

30

35

40

35

40

B—P

40

45

50

40

45

50

45

50

B—L

35

40

45

35

40

45

40

45

B—M

15

20

25

15

20

25

20

25

C—P

40

45

50

40

45

50

45

50

C—N

30

35

40

30

35

40

35

40

C—M

20

25

30

20

25

30

25

30

Е—М

30

35

40

50

30

35

40

50

Д—Р

40

45

50

40

45

50

45

50

Д—N

35

40

45

35

40

45

40

45

E—P

30

35

40

30

35

40

35

40

E—N

30

35

40

30

35

40

35

40

C— L

40

50

60

45

70

35

60

55

K—P

25

30

35

25

30

35

30

35

Складські витрати на утримання запасу на складі підприємства-виробника 60 у. о. за 1 т, на складі А — 68 у. о., В — 70 у. о., С — 66 у. о., Д — 68 у. о., Е — 70 у. о., К — 68 у. о.

Тариф за перевезення автомобільним

транспортом (у. о.)

Таблиця 7.10.

Відстань,
км

Тариф,
у. о.

Відстань,
км

Тариф,
у. о..

Відстань,
км

Тариф,
у. о.

15

3,5

51

45,06297

87

114,0956

16

3,78

52

46,98054

88

116,0132

17

4,0824

53

48,89811

89

117,9307

18

4,408992

54

50,81569

90

119,8483

19

4,761711

55

52,73326

91

121,7659

20

5,142648

56

54,65083

92

123,6835

21

5,55406

57

56,56841

93

125,601

22

5,998385

58

58,48598

94

127,5186

23

6,478256

59

60,40355

95

129,4362

24

6,996516

60

62,32112

96

131,3538

25

7,556237

61

64,2387

97

133,2713

26

8,160736

62

66,15627

98

135,1889

27

8,813595

63

68,07384

99

137,1065

28

9,518683

64

69,99142

100

139,024

29

10,28018

65

71,90899

101

140,9416

30

11,10259

66

73,82656

102

142,8592

31

11,9908

67

75,74414

103

144,7768

32

12,95006

68

77,66171

104

146,6943

33

13,98607

69

79,57928

105

148,6119

34

15,10495

70

81,49685

106

150,5295

35

16,31335

71

83,41443

107

152,4471

36

17,61842

72

85,332

108

154,3646

37

19,02789

73

87,24957

109

156,2822

38

20,55012

74

89,16715

110

158,1998

39

22,19413

75

91,08742

111

160,1174

40

23,96966

76

93,00229

112

162,0349

41

25,88724

77

94,91987

113

163,9525

42

27,80481

78

96,83744

114

165,8701

43

29,72238

79

98,75501

115

167,7876

44

31,63996

80

100,6726

116

169,7052

45

33,55753

81

102,5902

117

171,6228

46

35,4751

82

104,5077

118

173,5404

47

37,39267

83

106,4253

119

175,4579

48

39,31025

84

108,3429

120

177,3755

49

41,22782

85

110,2605

50

43,14539

86

112,178

Цю саму задачу можна розв’язати й за допомогою програмного забезпечення Excel.

Одержане рішення дає змогу встановити оптимальні маршрути перевезень.

Дуже важливе значення має вибір оптимальної кількості складів. Складська мережа, через яку здійснюється розподіл матеріального потоку, є визначальним елементом логістичної системи. Побудова цієї мережі впливає на витрати, які виникають протягом доведення товарів до споживачів, а через них — на кінцеву вартість виробу, який реалізується.

Розглянемо можливі варіанти моделі, розподілу матеріального потоку, наведені на рис. 7.5.

Рис. 7.5. Системи розподілу матеріального потоку

Припустимо, що на визначеній території є декілька споживачів матеріального потоку (три варіанти організації розподілу): за допомогою одного, двох або шістьох складів (відповідно рис. А,  В, С). У разі прийняття варіанта А транспортні витрати з доставки будуть найбільшими. Варіант С передбачає наявність шістьох розподільчих центрів, максимально наближених до місця знаходження споживачів матеріального потоку. У цьому разі транспортні витрати з товарозабезпечення будуть мінімальними. Однак поява у мережі розподілу п’ятьох додаткових (щодо варіанта А) складів збільшує експлуатаційні витрати, а також витрати на постачання товарів на склади, на управління всією розподільчою системою. Не виключено, що додаткові витрати у цьому разі можуть значно перевищити економічний виграш, отриманий від скорочення пробігу транспорту, який доставляє товар споживачам. Тому можливо, що найкращім буде варіант В, за яким район обслуговується двома складами.

Як бачимо, при зміні кількості складів у системі розподілу частка витрат, пов’язаних із процесом доставки, зменшується. Це дає змогу ставити та вирішувати завдання визначення оптимального варіанту щодо кількості складів. Як незалежну змінну слід обрати кількість складів N через які здійснюється забезпечення споживачів. Як залежні змінні будемо розглядати такі види витрат: транспортні витрати; витрати на утримання запасів; витрати, пов’язані з експлуатацією складського господарства; витрати, пов’язані з управлінням складською системою

Розглянемо залежність витрат кожного виду від кількості складів.

1. Залежність розміру витрат на транспортування від кількості складів у системі розподілу. Транспортні витрати поділяють на дві групи: витрати, пов’язані з транспортуванням виробів на склади системи розподілу (далі цю категорію транспортної роботи називатиметься далекими перевезеннями) та витрати з транспортування товарів зі складу посередника до споживача (близькі перевезення).

Залежність витрат із постачання від кількості складів розглянемо для кожної групи окремо

Зі збільшенням кількості складів (N) у системі розподілу вартість постачання товарів, тобто вартість далеких перевезень, збільшується, оскільки збільшуються кількість їздок та сукупна величина пробігу транспорту. Така залежність (рис. 7.5) не є прямолінійною, оскільки тут є умовно-постійні та умовно-змінні складові. Витрати з постачання збільшуються повільніше, ніж відстань перевезень.

Рис. 7.6. Залежність витрат на транспортування товарів (С) на склади посередників від кількості складів (N)

Інша частка транспортних витрат — вартість постачання товарів зі складів посередників споживачам. Зі збільшенням кількості складів вона зменшується — за рахунок різкого скорочення пробігу транспорту.

Характер залежності цієї складової витрат від кількості складів унаочнює рис. 7.6.

Рис. 7.7. Залежність сумарних витрат, пов’язаних із постачанням
товарів зі складів системи розподілу споживачам від кількості складів

Сумарні транспортні витрати із збільшенням кількості складів у системі розподілу, як правило, зменшуються. Однак це зменшення не має настільки виявленого характеру, як зниження витрат на близькі перевезення, оскільки на форму залежності впливає збільшення витрат на завезення на склади (зі збільшенням кількості складів).

Загальний графік сумарних витрат на перевезення в залежності від кількості складів наведено на рис. 7.8.

Рис. 7.8. Залежність сумарних витрат, пов’язаних із постачанням товарів, від кількості складів у системі розподілу

2. Залежність витрат на утримання запасів від кількості складів системи розподілу. Збільшуючи кількість складів, ми тим самим скорочуємо зону обслуговування кожного з них. Так, у разі моделі обслуговування з шістьома складами (варіант С), зона обслуговування одним складом зменшується у шість разів. Скорочення зони обслуговування впливає відповідно на зменшення запасів на складі. Однак запас зменшується, як правило, не так швидко, як зона обслуговування. Це зумовлюється кількома причинами, наприклад, за наявності одного складу страховий запас можна мати у одному місці. Збільшення складської мережі потребує тиражування страхового запасу. Тобто, створюючи шість складів, необхідно у кожному з них мати страховий запас. Тому сумарний запас у всіх шістьох складах збільшиться (порівняно із запасом в розподільчий системі з одним центральним складом).

Потреба у складах для деяких груп товарів із зменшення зони обслуговування може бути нижчою від мінімальних норм, за якими склади отримують товар. Це спричинює завезення таких товарів на склади у кількості, що перевищує потребу, а отже, збільшує запаси. Є й інші причини зростання сукупного обсягу запасів у системі розподілу зі збільшенням кількості складів.

Характер залежності витрат на утримання запасу від кількості складів у системі розподілу унаочнює рис. 7.9.

Рис. 7.9. Залежність витрат на утримання запасів
від кількості складів у системі розподілу

3. Залежність витрат, пов’язаних з експлуатацією складського господарства, від кількості складів у системі розподілу.

Зі збільшенням кількості складів у системі розподілу витрати, пов’язані з експлуатацією одного складу, знижуються. Однак сукупні витрати розподільчої системи на утримання всього складського господарства зростають. Це пов’язане з так званим ефектом масштабу: зі зменшенням площі складу експлуатаційні витрати, які припадають на 1 м2, збільшуються. Наприклад, у торгівлі у разі зменшення площі складу з 10,5 тис. м2 до 1,5 тис. м2, тобто у сім разів, експлуатаційні витрати зменшуються лише в 5,25 раза. Заміна одного складу на сім (загальна площа залишається незмінною — 10,5 тис. м2) призведе до збільшення експлуатаційних витрат в 1,4 раза. Залежність величина питомих експлуатаційних витрат від розміру складської площі (сфера торгівлі товарами народного споживання) наведено у табл. 8.1.

Залежність експлуатаційних витрат
від розміру складської площі

Таблиця 7.11.

Складська площа, м2

Експлуатаційні витрати у розрахунку на 1 м2 складу, у. о.

1500

60

3000

53

5750

49

10 500

45

13 000

39

У загальному вигляді залежність між кількістю складів у системі розподілу та величиною експлуатаційних витрат унаочнює на рис. 7.10.

Рис. 7.10. Залежність витрат, пов’язаних з експлуатацією
складського господарства від кількості складів у системі розподілу

4. Залежність витрат, пов’язаних з управлінням розподільчою системою? від кількості складів.

Характер цієї залежності можна побачити на рис. 7.10. Тут також має місце «ефект масштабу», у зв’язку із чим при збільшенні кількості складів крива витрат системи управління стає пологішою.

Рис. 7.11. Залежність витрат, пов’язаних з управлінням розподільчою
системою від кількості складів

— в умовах ручної обробки інформаційних потоків

— в умовах використання ЕОМ

Обов’язковою умовою можливості ефективного функціонування розподільчої системи, яка має кілька складів, є комп’ютеризація управління. У разі відсутності засобів обчислювальної техніки прийняти зовсім інший вигляд збільшення кількості складів різко збільшить витрати на систему управління складським господарством (пунктирна лінія на рис. 7.12.). Слід зазначити, що в Україні розвиток розподільчих складських систем в останні роки стримується відсутністю засобів автоматизованого оброблення інформаційних потоків, що пов’язано із браком коштів.

На рис. 7.12. графік залежності сукупних витрат на функціонування системи розподілу від кількості складів, побудованих шляхом складання всіх наведених вище графіків. Абсциса мінімуму кривої сукупних витрат дає оптимальне значення кількості складів у системі розподілу (в нашому випадку — 2 склади)

Рис. 7.12. Залежність сукупних витрат на функціонування системи від кількості складів

— витрати на постачання товарів споживачам

— витрати на зберігання товарів на складах

— витрати на експлуатацію складів

— витрати на управління складським господарством

— сукупні витрати на функціонування системи

Визначимо оптимальну кількість складів, необхідних для зберігання товарів, виходячи з даних наведених  у табл. 7.12.

Таблиця 7.12.

Показники

Кількість

Обсяг товарного запасу, т

600

Обсяг поставок споживачам (L, M, N, P), т

L

100

M

200

N

150

P

150

Відстань від підприємства-виробника (Х) до споживача (L, M, N, P), км

X—L

50

X—M

60

X—N

70

X—P

100

Відстань від підприємства-виробника (Х) до складів посередників (А, В, С, Д, Е, К), км

X—A

30

X—B

50

X—C

45

X—D

60

X—E

70

X—K

50

Відстань від складів (А, В, С, Д, Е, К) до споживача (L, M, N, P), км

A—L

40

A—M

25

A—N

35

A—P

70

B—N

30

B—P

40

B—L

35

B—M

15

C—P

40

C—N

30

C—M

20

С—L

30

D—P

40

D—N

35

E—P

30

E—N

30

E—М

50

K—P

25

Складські витрати на утримання 1 т запасу, у. о.

Склад підприємства-виробника

60

Склад А

68

Склад B

70

Склад C

66

Склад D

68

Склад E

70

Склад K

68

Витрати на збереження такі ж

Спочатку складаємо логістичні ланцюжки перевезення продукції залежно від кількості складів, що використовуються.

0)

Витрати на доставку споживачів —49853у. о.

Витрати на доставку на склад — 0

Витрати на зберігання запасу — 40800 у. о.

Σ —85853у. о.

1)

Витрати на доставку споживачеві —18588,5у. о.

Витрати на доставку на склад —6660у. о.

Витрати на зберігання запасу —40800у. о.

Σ —66048,5у. о.

2)

Витрати на доставку споживачів —9176у. о.

Витрати на доставку на склад — 16200 у. о.

Витрати на збереження запасу — 41400 у .о.

Σ — 66776у .о.

3)

Витрати на доставку споживачів —8357,5у. о.

Витрати на доставку на склад —21249у. о.

Витрати на збереження запасу —41200у. о.

Σ — 70807у. о.

4)

Витрати на доставку споживачу —8357,5у. о.

Витрати на доставку на склад —24121у. о.

Витрати на збереження запасу —40900у. о.

Σ —65021,5у. о.

5)

Витрати на доставку споживачеві —7709у. о.

Витрати на доставку на склад —25083у. о.

Витрати на зберігання запасу —41000у. о.

Σ —73792у. о.

6)

Витрати на доставку споживачу —11408у. о.

Витрати на доставку на склад —33547у. о.

Витрати на збереження запасу —41100у. о.

Σ —86055у. о.

Витрати при транспортуванні та збереженні товару

Таблиця 7.13.

Кількість складів

Витрати на зберігання

Витрати на доставку споживачу

Витрати на доставку на склад

Загальні затрати на транспортування

0

40800

49853

0

85853

1

40800

18589

6600

66049

2

41460

9176

16200

66776

3

41200

8358

21249

70807

4

40900

8358

24121

65021

5

41000

7709

25083

73792

6

41100

33547

11408

86055

Рисунок.7.13  Визначення кількості складів

Тема 12. Коротка характеристика окремих елементів логістики

1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

 1.  Охарактеризуйте транспортні засоби.
 2.  Назвіть експлуатаційні характеристики вагонного парку.
 3.  Види вагонів.
 4.  Технічна база автомобільного транспорту.
 5.  Характеристика матеріально-технічної бази водного транспорту.
 6.  Основне призначення тари.
 7.  Охарактеризуйте внутрішню тару і упаковку.
 8.  Цехова тара.
 9.  Дайте визначення одноразової та багатообертної тари.
 10.  Переваги використання контейнерів та пакетів при перевезеннях.
 11.  Види контейнерів.
 12.  Характеристика піддонів.
 13.  Основні вимоги до упаковки.

     14. Визначення потреби у тарі.

12.3. Есе – дослідження впливу матеріально-технічної бази транспорту на логістичні процеси. Охарактеризуйте матеріально-технічну базу транспорту. Вантажний двір, товарна контора та їх призначення. Контейнери і пакети як спосіб скорочення витрат при перевезеннях.

Ключові слова, терміни і напрями письмового звіту:

 1.  Технічний коефіцієнт тари вагону
 2.  Коефіцієнт використання вантажопідйомності вагону
 3.  Коефіцієнт використання місткості вагону
 4.  Багатообертна тара
 5.  Контейнери
 6.  Піддони

Підсумкове оцінювання  поточної успішності у формі заліку.

Поточна успішність з вибіркових навчальних дисциплін оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів включно.

Залік на денній і вечірній формах навчання  оформлюється під час останнього семінарського (практичного) заняття у відповідному семестрі, на заочній формі навчання – за розкладом сесії.

Якщо за результатами  поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «незараховано».

 У разі невиконання  окремих завдань поточного контролю з обєктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, виконати їх до останього семінарського (практичного) заняття. Час та порядок складання визначає викладач

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється у такому порядку:

Оцінка за шкалою ЕCTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90 - 100

5 ( відмінно )

В

80-89

4 ( добре )

С

70-79

D

66-69

3 ( задовільно )

E

60-65

FX

21-59

2 ( незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 ( незадовільно ) з обов’язковим повторним вивчення дисципліни

ЛІТЕРАТУРА

 1.  Аникин Б. А. Логистика. — М: ИНФРА, 1997.
 2.  Джеймс С. Джонсон, Дональд Ф. Вуд. Современная логистика. – Санкт-Петербург, 2002 г.
 3.  Кальченко А.Г. Логістика. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000р.
 4.  Кальченко А.Г. Логістика. Підручник. – К.: КНЕУ, 2003 р.
 5.  Кальченко А.Г. Логістика. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2004 р.
 6.  Сергеев В.М. Логистика в бизнесе. М.: ИНФРА-м, 2001.

Додаткова література:

 1.  Ганджинский А. М. Основы логистики. — М: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1996.
 2.  Гордон М. П. Функции и развитие логистики в сфере товарообращения / / Риск. — 1993. — № 4.
 3.  Дегтяренко В. Н. Основы логистики и маркетинга. — Ростов на Дону: Государственная академия строительства, 1992.
 4.  Залманова М.Е. Закупочная и распределительная логистика: Учебное пособие – Саратов/ Саратовской Государственный Технический Университет, 1992.
 5.  Костоглодов Д.Д., Харисова Л.М. Распределительная логистика. – м, 1997.
 6.  Крикавський Є.М. Логістика підприємства – Львів: Львівська політехніка, 1996.
 7.  Котлер Ф. Основы маркетинга. – М: Прогресс, 1990.
 8.  Плоткин В.К. Управление материальными ресурсами: очерк по коммерческой логистике – Л.: Издательство ленинградского финансово-экономического института, 1991.
 9.  Райхард Юнеманн. Материальные потоки в логистике. – Берлин: Издательство Шкрингер, 1989.
 10.  Родников А.М. Логистика: Терминологический словарь. – М.: Экономика, 1995.
 11.  Смехов А.А. Логистика – М: Знание, 1990.

Виробник

ЗАС1

ЗАС3

ЗАС5

ЗАС2

ЗАС4

?

Величина запасу

час

Запас мінімальний

Точка замовлення

Запас максимальний

час

?

Величина запасу

час

Запас мінімальний

Точка замовлення

Запас максимальний

 ?

Величина запасу

час

Запас мінімальний

Точка замовлення

Запас максимальний

325

Центр тяжіння

515

А

230

410

120

620

4

6

5

4

4

5

5

7

7

8

2

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

L


Диплом на заказ


1. тематики УТВЕРЖДЕНО- Методическим Советом ПИф ГОУ ВПО РГТЭУ Протокол от 200 г
2. ХРОМОСОМНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ. ХРОМОСОМНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ. ГОНАДНЫЙ МОЗАИЦИЗМ. ОДНОРОДИТЕЛЬСКАЯ ДИСОМИЯ.html
3. РОКЗАБОЛЕВАНИЯ Фрагменты истории рока в Сыктывкаре и Перми в 1970 гг
4. Компьютеризация и механизация управленческого труда на предприятии
5. Кухня народов мира
6. Прекращение деятельности субъектов предпринимательской деятельности
7. на тему Планирование вычислительной системы организации Вариант Выполнилст
8. Мужские особи имеют две хромосомы обозначим их как X и Y которые не гомологичны ни одной другой хромосоме и
9. Задание 1. Задание включает 20 вопросов к каждому из них предложено 4 варианта ответа
10. Инфляция и ценообразование
11. а изучающие закономерности переноса тепла передачи звука и света т
12. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуація
13. 004р4 Я72 Яременко О
14. Контрольная работа- Факторный индексный анализ. Методика и проблем
15. Процессуально-правовые последствия несоблюдения порядка предъявления иск
16. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ2003 Дисертаці
17. Тема- Бытие как философская категория Рекомендуемая литература- Аврелий А
18. гібридизації і зв~язані один з одним потрібним зв~язком
19. экономические и исторические данные
20. действенного и нагляднообразного мышления над абстрактнологическим