Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Звіт з лабораторної роботи 2 ldquo;Дослідження поляризаційних характеристик плоских хвильrdquo;

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Міністерство освіти України

Інститут телекомунікаційних систем

   Дисципліна:”Технічна електродинаміка”

Звіт з лабораторної роботи №2

“Дослідження поляризаційних характеристик плоских хвиль”

Виконав: студ. гр. __________________

(шифр групи)  

_______________________________

(призвище, ініціали)

____________________________________

(підпис)

захистив роботу «__»_______200_ р.

з оцінкою_____________________

_______________________________

                                                                                          (підпис викладача)

Київ 200_

В роботі використовувались прилади:

  1.  Генератор НВЧ_____________№
  2.  Підсилювач_____________№
  3.  Індикаторний прилад_____________№

Принципова схема установки

                                                                                                                         Таблиця 2.1

Результати експериментальних досліжень

Пара

метри

Вид

поляризації

  

0

90

270

         360

Примітка: в таблиці 2.1 ;   .

Графіки 2.1,2. 2: поляризаційні діаграми для:

               ;                             ;

                ;                             ;

Графік 2.3: поляризаційні діаграми для:

                                                                    ;                             ;

Графік 2.4: поляризаційні діаграми для:

                     ;                             ;

Висновки з роботи:

                          стор. 2 
1.  Психология творчества 1
2. 1 этап ~ подготовительный предполагающий подготовку речевого аппарата к овладению звуками речи
3. Отвалы судов 1
4. Популяція це сукупність особин одного біологічного виду з однаковим генофондом яка живе на спільній терит
5. Тема2 виявлення груп ризику серед вагітних щодо виникнення аномалій пологової діяльності
6. ~лтты~ м~ра~ат ~оры ж~не м~ра~аттар турал
7. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері.html
8.  Первой на листовке должна бросаться в глаза суть рекламного предложения одежда вклады продукты на дом и
9. Пенсійної реформи в Україні для студентів 5 курсу соціальноправового факультету проф
10. правовой форме и действует в соответствии с законодательством РК и положением о кастодиальной деятельности
11. Расчет параметров трансформатор
12. 1 Определение виды и функции складского комплекса 1
13.  Поняття причин і умов злочинності Проблема причин злочинності є центральною для кримінології
14. Унифицированные правила по инкассо
15. Науково-методична та науково-дослідна робота викладачів
16. Психология толерантности
17. ТЕМА ДВУХ ПЛОСКОСТЕЙ ПРОЕКЦИЙ
18. Реферат- Хранение информации
19. Биоэтические проблемы врачебных ошибок
20. Метод правового регулирования ~ это совокупность и сочетание способов и приёмов юридического.