Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

дипломна практика для студентів 4 курсу спеціальності Туристичне обслуговування Термін проходження

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Виробнича переддипломна практика

для студентів 4 курсу спеціальності «Туристичне обслуговування»

Термін проходження практики – з 23.12.2013 по 17.01.2014

Мета практики:

 1.  Протягом визначеного терміну часу пройти стажування на будь-якому підприємстві туристичної індустрії (у туристичній фірмі, готельному закладі тощо).
 2.  Закріпити теоретичні знання із дисциплін та курсів, вивчених студентами за увесь період навчання.
 3.  Зібрати інформацію про діяльність підприємства, його історію, сучасний стан та пріоритети на майбутнє.
 4.  Використати теоретичні знання для проведення аналізу діяльності обраного підприємства за допомогою різних методів дослідження.  
 5.  На основі зібраної та проаналізованої інформації сформувати звіт, включаючи у нього перелік відповідей на питання, що подані нижче у плані.

Студенти повинні знати:

 1.  Види організаційних структур для визначення особливостей діяльності підприємства.
 2.  Особливості розвитку різних видів туризму у досліджуваному регіоні, області, місті і т.п.
 3.  Особливості використання сучасних інформаційних технологій та систем бронювання у туристичній галузі.
 4.  Особливості просування туристичних послуг на ринку.
 5.  Особливості використання реклами у діяльності підприємств галузі туризму.
 6.  Специфіку проведення піар-заходів та піар-компаній для підвищення популярності туристичного підприємства на ринку туристичних послуг.
 7.  Теоретичні та практичні аспекти проведення аналізу діяльності підприємства за матрицею SWOT.

Студенти повинні вміти:

 1.  Збирати інформацію стосовно діяльності підприємства, аналізувати та робити висновки на основі зібраної інформації.
 2.  Працювати із сучасними технологіями збору та аналізу інформації, вміти структуризувати дані та відображати їх у таблицях, схемах, рисунках, додатках тощо.
 3.  Визначити стратегію діяльності підприємства.
 4.  Визначити місію досліджуваного підприємства.
 5.  Визначити особливості корпоративної культури досліджуваного підприємства.
 6.  Провести аналіз маркетингової діяльності досліджуваного підприємства.
 7.  Провести аналіз діяльності підприємства за матрицею SWOT.

Під час проходження практики студенти повинні набути навичок:

 1.  Комунікації, взаємодії із різними відділами та рівнями влади у підприємстві.
 2.  Спілкування із працівниками туристичної галузі.
 3.  Набуття нових зв’язків, знайомств та використання їх у своєму професійному рості.
 4.  Формування, структурування та подачі інформації згідно наперед складеного плану.

Для здачі практики студент повинен підготувати:

 •  звіт про проходження практики, написаним та складеним згідно нижче поданим планом та вимогами;
  •  щоденник практики, завірений печатками у деканаті та на підприємстві, де стажувався студент;
  •  папку із роздатковим матеріалом.    

         

План звіту на виробничу практику

 1.  Повна назва підприємства, правова форма.
 2.  Юридична адреса, індекс, контакти (e-mail, телефони, факс тощо).
 3.  Організаційна структура підприємства: кількість працівників на підприємстві, кількість відділів та їх взаємозв’язки.
 4.  Напрямки роботи підприємства на сучасному етапі:
  •  В’їзний туризм;
  •  Виїзний туризм;
  •  Внутрішній туризм.
 5.  Туристичні напрямки, які підприємство планує розвивати та впроваджувати у майбутньому (вказати причини такого рішення):
  •  В’їзний туризм;
  •  Виїзний туризм;
  •  Внутрішній туризм.
 6.  Аналіз програмного забезпечення підприємства (системи бронювання, програми звітної документації, спеціалізоване програмне забезпечення).
 7.  Визначення та аналіз:

        а) стратегії підприємства (чи вона є чітко визначена, чи дотримується її директор, менеджери);

        б) місію підприємства;

        в) корпоративну культуру;

        г) аналіз маркетингової діяльності (рекламна діяльність, піар-заходи, методи та засоби просування турпродуктів на ринок).

    8. Розширений SWOT-аналіз досліджуваного підприємства (із висновками після таблиці).

Дану інформацію необхідно відобразити у текстовому редакторі Word. Звіт про проходження практики оформлююється у такому вигляді: інформація згідно плану про підприємство, висновки стосовно його діяльності, список використаних джерел. Якщо при підготовці інформації вказується Інтернет-джерело, наприкінці речень необхідно вказати посилання на його веб-адресу. Інформацію про популярні туристичні маршрути подати у розгорнутому виді з ілюстративним матеріалом.  

Звіт студентів до захисту подається у друкованому виді. Обсяг звіту – 20-25 сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1,5. Поля: ліве – 2,5 см, праве – 1 см, верхнє і нижнє – 2 см.

Дата захисту практики: 20.01.2014 р.

Зразок титульної сторінки звіту

Міністерство освіти і науки України

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Факультет економіки та менеджменту

Звіт про проходження виробничої переддипломної практики

(23.12.2013 – 17.01.2014)

Виконав

студент групи ТО-41

Прізвище, ім’я

Керівники практики:

доц. Стецюк О.В.

Львів – 2014
1. Буровые, промывочные и тампонажные растворы
2. Курс лекций по дисциплине «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
3.  Наиболее общие вопросы бытия в философии исследует онтология гносеология аксиология ло
4. Зародження філософської думки у Стародавній Індії
5. реферату- Походження гірських порід і корисних копалинРозділ- Гроші і кредит Походження гірських порід і ко
6. Реферат -Особенности винного туризма История винного туризма Со времен еще древней Греции вино считало
7. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків
8. Каслинский промышленно ~ гуманитарный техникум 456835 Челябинская область г
9.  С.Е. Романенко компания ldquo;ПАККrdquo; Москва Результаты достигнутые после событий августа 1998 года В Р
10. Системы экологического права
11. тема перевірки результатів навчання розвитку і виховання студентів
12. материнской школы цель которой все семьи поднять до уровня лучших семей где разумнее всего поставлено во
13. Очі ~ якраз на рівні ремінця яким затягував штани Роман кремезний чоловік за тридцять із загрубілими від в
14. Х в клеточку номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.html
15. Феноменология духа
16. Председатель ЦК УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора
17. Статья 1. Основные понятия используемые в настоящем Кодексе В целях настоящего Кодекса используются след
18. .с. 1829 года в усадьбе Ясная Поляна
19. Производство строительного керамического кирпича, совершенствование технологии, улучшение качества выпускаемой продукции
20. Техническая физика ИЗУЧЕНИЕ СЕРИАЛЬНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В СПЕКТРЕ АТОМА ВОДОРОДА